Aktualności

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

INFORMUJEMY,  ŻE REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOLE  PODSTAWOWEJ W KORNATCE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH
04 - 22.03.2019 r.
(do godz. 15.00).
Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę) należy składać w sekretariacie  szkoły.
druki
 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Informacja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie ws.rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020

rekrutacja

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

Rodzice kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Kornatce proszeni są
o złożenie zgłoszenia do klasy pierwszej wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania w sekretariacie szkoły w dniach: od 25 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r. do godz. 1500
Zgłoszenie wraz z oświadczeniem do odebrania u wychowawcy przedszkola.

KONTYNUACJA WYCH. PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2019/2020 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kornatce proszeni są o złożenie deklaracji w sekretariacie szkoły do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 1500. Deklaracja do odebrania u wychowawcy przedszkola.

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy rodziców uczniów klas I-VIII na zebranie, które odbędzie się w dniu 10 stycznia br. (czwartek), z wyjątkiem kl. IVa (11.01.2019 r.-piątek.)
Szczegóły w załączniku.

harmonogram zebrań

21 GRUDNIA 2018

Organizacja pracy szkoły w dniu 21 grudnia 2018 r. (piątek)

Strony