Aktualności

OGŁOSZENIE

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE KLASOWYCH RAD RODZICÓW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 28.09.2017 R. (CZWARTEK) O GODZ. 1800.

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Serdecznie zapraszamy Uczniów, Przedszkolaków i Rodziców na  rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie sie w dniu 04 września 2017 r. (poniedziałek):
godz. 800 - Msza Św. w Kościele w Kornatce
godz. 900 -  Uroczyste rozpoczęcie w Szkole (sala gimnastyczna).

Dla uczniów dowożonych szkolnym autobusem:
dowóz godz. 710  - wyjazd z Dziuraków
odwóz godz. 950

INFORMACJA

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się  31.08.2017 r. (czwartek) o godz. 1800

AKTUALIZACJA

Dyżur dyrektora planowany na 8 sierpnia (wtorek) został przeniesiony na 
7 sierpnia (poniedziałek).

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU

Zapraszamy rodziców z dziećmi, które od września po raz pierwszy rozpoczną edukację przedszkolną na  "DZIEŃ OTWARTY"  29 sierpnia 2017 r. (wtorek) w godz. 900-1100 
Prosimy rodziców i dzieci o przyniesienie obuwia zastępczego.

DYŻURY PODCZAS WAKACJI

W OKRESIE WAKACJI
Dyrektor Szkoły pełni dyżur w dniach:
25 lipca 2017 r. (wtorek) – w godz. 900-1100
08 sierpnia 2017 r. (wtorek) – w godz. 900-1100

sekretariat pełni dyżur dla rodziców w dniach:
od 26 czerwca 2017 r. do  7 lipca  2017 r. w godz. 800-1200
od 22 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w godz. 800-1200

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA 2017/18

Dyrektor Szkoły informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 każdemu uczniowi klas I-VII zostanie wypożyczony komplet podręczników z przedmiotów obowiązkowych, a zeszyty ćwiczeń uczniowie otrzymają za darmo.
Podręczniki i ćwiczenia do religii w klasach I-VII i języka niemieckiego w klasach IV-VI ( wg. wykazu poniżej) rodzice kupują we własnym zakresie (podręczniki można odkupić od starszych roczników).
WYKAZ

 

WAŻNA INFORMACJA KRUS

W załączeniu list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki dorosłych podczas lata i nie angażowaniu do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
LIST PREZESA KRUS
 

Strony