Aktualności

ŻYCZENIA

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów i absolwentów,
z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy
zdrowia, wszelkiej pomyślności,  radosnego i wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego ALLELUJA.
                                     Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły

INFORMACJA

Godziny pracy sekretariatu szkoły w czasie przerwy wielkanocnej:

  • czwartek (13.04.17)               od 1200 do 1500
  • piątek  (14.04.17)                   nieczynne
  • wtorek (18.04.17)                  od 800 do 1500

REKRUTACJA DO KLASY I

Wniosek o przyjęcie do klasy I dzieci zamieszkałych poza obwodem  Szkoły Podstawowej w Kornatce
(wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę)
należy złożyć do dyrektora szkoły w dniach od 7 do 20 kwietnia 2017 r. (do godz. 15.00)
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły  przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców.
Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce  wniosek
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Kornatce
(wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę)
należy złożyć do dyrektora szkoły w dniach od 10 do 20 kwietnia 2017 r.(do godz. 15.00)

regulamin rekrutacji do przedszkola

Ogłoszenie

ZEBRANIE RADY RODZICÓW ODBĘDZIE SIĘ  W ŚRODĘ
   15 MARCA O GODZ. 1700
  ZAPRASZAMY

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY PIERWSZEJ

Informacja

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)
terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 
oraz klas I publicznych szkół podstawowych 
Gmina Dobczyce określi najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Strony