Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

1. ICIM jest miejscem dostępu do informacji multimedialnej, przeznaczonym do realizacji  procesu kształcenia i samokształcenia z dostępem do wszystkich źródeł informacji.

2. ICIM jest dostępne dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz mieszkańców w godzinach pracy biblioteki.

3. Korzystanie z ICIM jest nieodpłatne.

4. Z pracowni można korzystać jedynie pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

5. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić sprzęt. Zauważone usterki zgłosić bibliotekarzowi.

6.      Zabrania się :

  • samowolnego uruchamiania i rekonfiguracji sprzętu
  • manipulowania sprzętem ( przełączania i odłączania klawiatury, monitora, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.)
  • instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych ( gadu-gadu itp.)
  • kopiowania oprogramowania ze sprzętu ICIM jak również z dostępnych stron internetowych
  • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz  używania sprzętu do gier komputerowych.

  7.   Odpowiedzialność za uszkodzenia komputera i oprogramowania, powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem, ponosi użytkownik.

8. Praca użytkownika ICIM podlega kontroli nauczyciela bibliotekarza.

9. W ICIM obowiązuje regulamin pracowni komputerowej.