KONTYNUACJA WYCH. PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2019/2020 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kornatce proszeni są o złożenie deklaracji w sekretariacie szkoły do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 1500. Deklaracja do odebrania u wychowawcy przedszkola.