KADRA PEDAGOGICZNA

Harmonogram dyżurów nauczycielskich dla rodziców
w roku szkolnym 2017/2018.

Imię i nazwisko nauczyciela Dzień tygodnia Godziny dyżurów
Danuta Ścibor - pedagog piątek 8:00 - 10:00
Anna Zabłocka poniedziałek 12:10 - 12:40
Tomasz Piwowarczyk wtorek 7:40 - 8:00
Iwona Stawowczyk czwartek 8:00 - 8:45
Renata Kopera piątek 9:50 - 10:35
Łukasz Międzik środa 10:45 - 11:15
Małgorzata Jasek poniedziałek 9:40 - 10:10
Krzysztof Maniecki piątek 8:55 - 9:30
Beata Gibała -Dudek czwartek 9:50 - 10:20
Elżbieta Kurek czwartek 12:50 - 13:30
Jadwiga Staśko poniedziałek 10:45 - 11:30
Elżbieta Mistarz środa 10:00 - 10:30
Magdalena Prusak poniedziałek 10:20 - 10:45
Alicja Wątor środa 11:00 – 11:30
Beata Stoch wtorek 9:30 - 10:00
Marta Jabłońska wtorek 7:30 – 8:00
Jadwiga Pietrzkiewicz piątek 12:15 – 12:45
Joanna Młynarczyk środa 12:45 - 13:30
Teresa Machnik piątek 9:40 - 9:50
10:35 - 10:45