Oferta edukacyjna

 

Rok szkolny 2018/20189

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne wspierające uczniów.

L.P. Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący zajęcia Zajęcia odbywają się w:
1.  pedagog szkolny mgr Marzena Jamka - Saczka  poniedziałek 1130 - 1430
środa 900 - 1200
2.

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

kl. I - II

mgr Małgorzata Jasek poniedziałek
1245 - 1330
3. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne mgr Małgorzata Jasek

poniedziałek

1435 -1520

4. zajecia taneczne mgr Klaudia Kasprzyk poniedzialek 1435 - 1520
5. zajęcia sportowe mgr Łukasz Międzik

piątek

133- 1420

6.

 

kółko plastyczne kl.I - III

mgr Beata Gibała-Dudek

środa (co 2 tyg.) gr.1
800 - 845

środa (co 2 tyg.) gr.2
1340 - 1425

kółko plastyczne

kl.IV - VII

mgr Magdalena Prusak

środa

1335 - 1510 (co 2 tyg.)

7. zespół wokalno - instrumentalny mgr Marta Jabłońska

czwartek

800 - 845

8. indywidualny program nauczania mgr Elżbieta Kurek
 

wg oddzielnego harmonogramu zajęć

czwartek 800 - 845 

9. zajecia korekcyjno-kompensacyjne mgr Małgorzata Jasek środa 1340-1425
10 zajecia korekcyjno-kompensacyjne
(kl.II i III)
mgr Beata Gibala-Dudek poniedziałek 800 - 845
11.  zajęcia wyrównawcze
(kl. I - III)
mgr Beata Gibala-Dudek czwartek 1245 - 1330
12. zajecia wyrównawcze z j.angielskiego mgr Krzysztof Maniecki środa 1435 - 1520
13. zajecia wyrównawcze z matematyki mgr Elzbieta Kurek wtorek 1340 - 1425
14.
 
 

 

rewalidacja indywidualna  
 

 

mgr Małgorzata Jasek poniedziałek 1145 - 1230
wtorek 1245 - 1330
piątek 1145  - 1215
15.

zajecia korekcyjno-kompensacyjne

kl.IV - V

mgr Renata Kopera  poniedziałek 1340 - 1425

zajecia korekcyjno-kompensacyjne

kl. VII - VIII

poniedziałek 1435 - 1520
16. rewalidacja mgr Renata Kopera  
17. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j.polskiego  kl. 7 - 8 mgr Joanna Mlynarczyk czwartek 800 -  845  (co 2 tyg.)
18. 

zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j.polskiego kl. 4 - 6

mgr Joanna Młynarczyk

poniedziałek 1340 - 1425 (co 2 tyg.)

 

 

Projekty Edukacyjne

1.Ogólnopolska kampania pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego.

 

2. LEPSZA SZKOŁA projekt realizowany pod patronatem GWO:

  • z matematyki w klasa 4 - 8, projekt prowadzi mgr Elżbieta Kurek,
  • z języka polskiego w klasa 5,6,8 projekt prowadzi mgr Joanna Młynarczyk
  • z historii w klasie 4, projekt prowadzi mgr Joanna Młynarczyk

 

 

2. Wychowanie przez czytanie - projekt dla kl.6. Odpowiedzialni: J.Młynarzyk i T.Machnik

3. Trzymaj formę” – mgr  Łukasz Międzik i mgr Joanna Młynarczyk oraz wychowawcy klas 5-8; program edukacyjny dla uczniów klas starszych 5-8
     Celem projektu jest - kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych oraz promocja zasad aktywnego stylu życia. 

4. "Solidarna Szkoła” - mgr Joanna Młynarczyk i mgr Katarzyna Dyrcz. Cel główny - kształtowanie postaw solidarności
i współodpo
wiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości a także edukacja na temat historii ruchu Solidarności.

5.  Program domowych detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” –  mgr Joanna Młynarczyk i mgr Krzysztof Maniecki. Program jest realizowany

          w kl.4 i 5. Głownym jego celem jest profilaktyka antyalkoholowa.

6.   Szkolne Koło TOZRR "Anioły ze szkoły" - opiekun: mgr Renata Kopera
   W projekcie bierze udzial młodzież która chce pomagać zwierzętom.