Oferta edukacyjna

 

Rok szkolny 2017/2018

Zajęcia pozalekcyjne wspierające uczniów.

L.P. Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący zajęcia Zajęcia odbywają się w:
1.

rewalidacja

mgr M. Prusak

poniedziałek

1145 - 1230

wtorek
950 - 1035

środa

855 - 940

2.

 

rewalidacja

mgr M. Jasek

poniedz.

950 - 1010

wtorek

1045 - 1105

piątek

1145 - 1230

3.

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

kl. I - III

mgr M. Jasek

środa 

1245 - 1330

4. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mgr R.Kopera czwartek 1425 - 1510 
5. rewalidacja mgr R.Kopera

wtorek
800 - 855

środa
1335 - 1420

czwartek

1515 - 1600

6.

rewalidacja kl.I-III

 

mgr Beata Gibała - Dudek

poniedziałek
1345 - 1420  

piątek
1245 - 1330
7.

zajęcia

wyrównawcze

kl. I -III

 

mgr Beata Gibała - Dudek

piątek
1145 - 1230

8. zajęcia logopedyczne mgr T. Machnik piątek
855 - 940
9.
 
rewalidacja mgr J.Pietrzkiewicz poniedz.
855 - 940 
wtorek
1145 - 1230 
czwartek
855 - 1230 
poniedz.
1145 - 1230 
wtorek
1245 - 1330
piątek 
1145 - 1230

 
10. zajęcia wyrównawcze
klasa I-III
mgr Małgorzata Jasek środa
1245 - 1330

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów:

L.P. Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący zajęcia Zajęcia odbywają się w:
1.  pedagog szkolny mgr Danuta Ścibor piątek 
800 - 1000
2.

zajęcia rozwijające kompetencje edukacyjne

kl. I - III

mgr M.Jasek poniedziałek
1245 - 1330
3. zajęcia sportowe mgr Ł. Międzik

piątek

133- 1420

4.

 

kółko plastyczne kl.II - III

mgr B. Gibała-Dudek

poniedziałek
1245  - 1330

kółko plastyczne

kl.IV - VI

mgr M.Prusak

środa

1335 - 1510 (co 2 tyg.)

5. zespół wokalno - instrumentalny mgr M.Jabłońska

czwartek

800 - 845

7. indywidualny program nauczania mgr Elżbieta Kurek
 
wg oddzielnego harmonogramu zajęć
8.

zajecia teatralne

mgr Joanna Młynarczyk
mgr Jadwiga Staśko

od listopada 2017 do 31.01.2018

wtorek 1425 - 1510

piątek 1335 - 1420

Projekty Edukacyjne

1. LEPSZA SZKOŁA projekt realizowany pod patronatem GWO:

  • z matematyki w klasa 4 - 7, projekt prowadzi mgr Elżbieta Kurek,
  • z języka polskiego w klasa 4,5,7, projekt prowadzi mgr Joanna Młynarczyk
  • z historii w klasie 4, projekt prowadzi mgr Joanna Młynarczyk

 

 

2. JUŻ PŁYWAM - w obecnym roku szkolnym w projekcie bierze udział klas VI wraz z wychowawczynią mgr E.Kurek. Dzieci uczą sie pływać na basenie w Proszówkach.

3. Zostań Super Czytelnikiem - projekt realizowany pod patronatem Miejskiej Biblioteki w Dobczycach.
Opiekun projektu: mgr Teresa Lembicz

4.  Trzymaj formę– mgr  Łukasz Międzik i mgr Joanna Młynarczyk oraz wychowawcy klas 5-7; program edukacyjny dla uczniów klas starszych 5-7.  
     Celem projektu jest - kształtowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych oraz promocja zasad aktywnego stylu życia. 

5 "Solidarna Szkoła - mgr Joanna Młynarczyk i mgr Katarzyna Dyrcz.     Cel główny - kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości a także edukacja na temat historii ruchu Solidarności.

6.     Program domowych detektywów „Jaś i Małgosia na tropie –  mgr Joanna Młynarczyk i mgr Krzysztof Maniecki. Program jest realizowany w kl.4 i 5.
     Głownym jego celem jest profilaktyka antyalkoholowa.

7.   Szkolne Koło TOZRR "Anioły ze szkoły" - opiekun: mgr Renata Kopera
   W projekcie bierze udzial młodzież która chce pomagać zwierzętom.