PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA 2017/18

Dyrektor Szkoły informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 każdemu uczniowi klas I-VII zostanie wypożyczony komplet podręczników z przedmiotów obowiązkowych, a zeszyty ćwiczeń uczniowie otrzymają za darmo.
Podręczniki i ćwiczenia do religii w klasach I-VII i języka niemieckiego w klasach IV-VI ( wg. wykazu poniżej) rodzice kupują we własnym zakresie (podręczniki można odkupić od starszych roczników).
WYKAZ