O przedszkolu

W naszym przedszkolu funkcjonują dwa oddziały przedszkolne:

Grupa młodsza - to 3, 4 i 5  latki
Wychowawcami grupy są pani mgr Elżbieta Mistarz i pani mgr Jadwiga Pietrzkiewicz

Grupa starsza - to dzieci 5 i 6 letnie
Wychowawcą  grupy jest pani mgr Małgorzata Sitarz

Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe:

Dwie duże, funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci, piękny i nowoczesny plac zabaw, kącik komputerowy, galerię prac plastycznych kąciki tematyczne: przyrodniczy, techniczny, plastyczny, muzyczny, sportowy, kącik lalek i gospodarstwa domowego, kącik książki , gier i układanek

Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej. Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, kursach i szkoleniach.
W przedszkolu realizowane są zajęcia- „Wykorzystanie programów komputerowych do wspomagania twórczego rozwoju dzieci"  w grupach 5 i 6 -latków. Dzieci korzystają z oferty zajęć dodatkowych – religii, rytmiki, zajęć reedukacyjnych, logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami i wadami wymowy, W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania dzieci plastyką, muzyką, literaturą, tańcem.

W roku szkolnym 2018/2019 w Oddziałach przedszkolnych realizujemy program wychowania przedszkolnego:

"Nasze Przedszkole” wydawnictwa : MAC autorzy: Wiesława Żaba - Żabińska i Małgorzata Kwaśniewska

Nasza działalność  opiera się na typowych dla wychowania przedszkolnego formach pracy:

  • zajęcia i zabawy dowolne;

  • zajęcia obowiązkowe;

  • czynności samoobsługowe;

  • prace użyteczne;

  • spacery, wycieczki;

  • uroczystości; sytuacje okolicznościowe


ROZKŁAD DNIA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

700 - 830 - Czas na dowolną zabawę, integrację wewnątrz grupową, rozwijanie zainteresowań, ćwiczenia relaksujące, ruchowe, tematyczne, dydaktyczne, prowadzenie obserwacji, działania wspierające indywidualny rozwój dziecka. Kontakty z rodzicami.

830- 845 - przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne

855- 935 - Śniadanie

940 - 1030 - Uczenie się poprzez ćwiczenia – zabawy wspierające indywidualny rozwój dziecka, jego aktywność, inwencję twórczą w sferze poznawczej, językowej, matematycznej, ruchowej, muzycznej, plastycznej, społecznej

1030- 1130- Spacery, wycieczki. Zabawy i zajęcia na placu zabaw  i na boisku szkolnym – zabawy ruchowe i zajęcia sportowe, zabawy dowolne, dydaktyczne

1130 – 1145- przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

1145 - 1230- Obiad

1230- 1345 - Odpoczynek. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek, wierszy opowiadań czytanych przez nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.Słuchanie bajek z nagrań. Zajęcia w kącikach edukacyjnych, zajęcia w małych grupach ze wsparciem nauczyciela. Zajęcia indywidualne z dzieckiem wg potrzeb

1345 – 1400 – przygotowanie do podwieczorku

1400 - 1415 - Podwieczorek

1415 - 1600 - Aktywność indywidualna dzieci dostosowana do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci , twórcza aktywność dzieci,czynności porządkowe zabawy na placu zabaw, zabawy dydaktyczne - gry , układanki

Zajęcia dodatkowe:

Katecheza - mgr Jadwiga Staśko (poniedziałek i środa )
Rytmika - mgr Marta Jabłońska - czwartek
                 

Język angielski - mgr Krzysztof Maniecki (  wtorek i środa )

Zajęcia wspierające rozwój dziecka:
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne: mgr Jadwiga Pietrzkiewicz   Zajęcia logopedyczne - mgr Teresa Machnik
 


 GR. MŁODSZA 3,4,5 – LATKI    GODZINY PRACY OD 700 – 1600                  

 GR.STARSZA  5 i 6- LATKI        GODZINY PRACY OD 800 - 1400

            mgr Elżbieta Mistarz                     mgr Jadwiga Pietrzkiewicz              mgr Małgorzata Sitarz

Dzień tygodnia

 

 

Gr. młodsza

3,4,5-latki

Gr. młodsza

3,4,5-latki

Gr. starsza

5i 6-latki

Gr.  starsza

  5i 6 - latki

poniedziałek

700- 1400

 

Religia945- 1000

 

 

1400- 1600

 

1130 -1400

 

 

800 -11 30

 

Religia1000- 1030

 

wtorek

700- 1400

 

J. ang. 930- 1000

 

 

1400- 1600

 

 

 

1100 -1400

800 -1100

 

J. ang. 1000-10 30

 

 

środa

 

1215- 1600                                              

                                

700- 1215

 

 Religia 1100- 1115

 

 

 

800 – 1400  

 

  Religia1030- 1100

 J. ang. 1100-11 30

 

czwartek

 

1200- 1600

 

 

700- 1200

 

Rytmika 945- 1015

 

 

 

800 -14 00

 

Rytmika1015- 1045

 

 

piątek

 

700- 1100                                   

 

1100- 1600

 

 

 

800 -1400

 


W NASZYM  PRZEDSZKOLU

1.   Zapewniamy dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i uznawania praw dziecka.

2.   Pomagamy dzieciom i ich rodzicom w procesie adaptacyjnym do warunków  przedszkolnych.

3.   W sposób wszechstronny kształtujemy u dzieci postawy,  nawyki oraz umiejętności do osiągnięcia gotowości szkolnej.

4.   Tworzymy warunki do wyrażania ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,  wspieramy  działania twórcze, w różnych dziedzinach aktywności, rozwijamy zdolności i zainteresowania dzieci.

5.   Umożliwiamy dziecku kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi, rozwijamy wrażliwość  moralną wprowadzamy w świat zasad współżycia społecznego, uczymy co dobre, a co złe.

6.   Ukazujemy dzieciom dobro, piękno i miłość na wzór naszej patronki Św. Jadwigi Królowej Polski.

7.   Uwzględniamy indywidualne potrzeby dziecka, zapewniamy równe szanse, umacniamy wiarę    we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesu.

8.   Kształtujemy umiejętność obserwacji, ułatwiamy rozumienie zjawisk zachodzących  w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

9.   Rozbudzamy ciekawość poznawczą, zachęcamy do aktywności badawczej   wyrażania własnych myśli i przeżyć,uczuć, poznawanie piękna naszej Ojczyzny.