Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Biedronki – maluchy

Wychowawcy:

 • mgr Jadwiga Pietrzkiewicz
 • mgr Małgorzata Sitarz

Pomoc nauczyciela:

 • Anna Płachno

Godziny pracy oddziału: 7.30 – 16.30

KRĘGI TEMATYCZNE oraz ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

MALUCHY – KWIECIEŃ

 

Wielkanocne tradycje. Dziecko:

 • wie, dlaczego obchodzimy Święta Wielkanocne
 • poznaje regionalne tradycje wielkanocne
 • poznaje tradycyjne techniki zdobienia jaj
 • zna symbolikę produktów znajdujących się w wielkanocnym koszyku

Dbamy o środowisko. Dziecko:

 • dostrzega piękno przyrody
 • rozumie potrzebę dbania o czystość środowiska i ochrony przyrody
 • poznaje zasady segregowania odpadów
 • wie, co oznaczają terminy „ekologia” i „żywność ekologiczna”

Książki i książeczki. Dziecko:

 • wykazuje zainteresowanie książkami
 • wie, że należy dbać o książki
 • rozumie wartość książki jako nośnika informacji i przedmiotu budzącego emocje
 • wie, co to jest biblioteka

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ CAŁY MIESIĄC.  Dziecko:

 • nawiązuje pozytywne relacje w grupie, czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • przestrzega obowiązujących w grupie zasad i reguł
 • próbuje godzić się z porażką
 • używa zwrotów grzecznościowych; dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
 • uczestniczy w zabawach zaproponowanych przez nauczyciela
 • doskonali umiejętność uważnego słuchania, odpowiadania na pytania i wypowiadania się
 • układa i opowiada proste historyjki obrazkowe
 • analizuje obrazki, wskazuje brakujące elementy
 • łączy obrazki w pary według podanego kryterium
 • rozwiązuje zagadki słowne
 • śpiewa piosenki i recytuje wiersze
 • tańczy proste układy taneczne
 • rozwija sprawność fizyczną uczestnicząc w zabawach ruchowych
 • rozwija sprawność dłoni oraz palców podczas zabaw konstrukcyjnych i plastycznych
 • wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
 • doskonali umiejętność wycinania
 • rozumie pojęcia: pod, nad, obok, na, za, przed
 • dostrzega i kontynuuje rytm
 • przelicza i porównuje liczebność zbiorów
 • poznaje liczebniki porządkowe
 • utrwala znajomość pojęcia „para”
 • rozpoznaje swoją wizytówkę (imię)
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory
 • wdraża się do rozróżniania prawej i lewej strony ciała
 • kształtuje nawyk prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia na dywanie i na krzesełku

 

 

KRĘGI TEMATYCZNE oraz ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

MALUCHY – MARZEC

Dbamy o zdrowie. Dziecko:

 • zna zasady zdrowego odżywiania
 • potrafi dobrać odpowiedni strój do warunków atmosferycznych
 • wie, dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia
 • rozumie konieczność codziennego dbania o higienę

Jak dawniej było. Dziecko:

 • zna nazwy urządzeń elektrycznych i ich zastosowanie oraz zasady ich bezpiecznego używania
 • poznaje nazwy różnych domów, ich rodzaje i materiały z których są budowane
 • nazywa dawne i współczesne środki transportu oraz sposoby komunikowania się na odległość
 • poznaje dawne zabawki, gry i zabawy, aktywnie w nich uczestniczy

Pierwsze oznaki wiosny. Dziecko:

 • dostrzega wiosenne zmiany zachodzące w przyrodzie
 • poznaje znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”
 • poznaje warunki potrzebne roślinom do wzrostu
 • poznaje wybrane owady

Morski świat. Dziecko:

 • wykazuje zainteresowanie morskim światem, morskimi zwierzętami
 • poznaje morskie środki transportu
 • poznaje ciekawostki na temat bursztynu i muszli

Na wsi. Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na wsi oraz ich potomstwo
 • wie, na czym polega praca rolnika
 • poznaje wybrane maszyny rolnicze

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ CAŁY MIESIĄC.  Dziecko:

 • nawiązuje pozytywne relacje w grupie, czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • przestrzega obowiązujących w grupie zasad i reguł
 • próbuje godzić się z porażką
 • używa zwrotów grzecznościowych; dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
 • uczestniczy w zabawach zaproponowanych przez nauczyciela
 • doskonali umiejętność uważnego słuchania, odpowiadania na pytania i wypowiadania się
 • układa i opowiada proste historyjki obrazkowe
 • analizuje obrazki, wskazuje brakujące elementy
 • śpiewa piosenki i recytuje wiersze
 • tańczy proste układy taneczne
 • rozwija sprawność fizyczną uczestnicząc w zabawach ruchowych
 • rozwija sprawność dłoni oraz palców podczas zabaw konstrukcyjnych i plastycznych
 • ćwiczy prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego
 • rysuje po śladzie
 • doskonali umiejętność wycinania
 • rozumie pojęcia: pod, nad, obok, na, za, przed
 • dostrzega i kontynuuje rytm
 • dobiera elementy w pary wg. podanego kryterium
 • przelicza elementy i stosuje pojęcie „tyle samo
 • rozpoznaje swoją wizytówkę (imię)
 • wdraża się do rozróżniania prawej i lewej strony ciała
 • kształtuje nawyk prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia na dywanie i na krzesełku

KRĘGI TEMATYCZNE oraz ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

MALUCHY – LUTY

 

Zimowe zabawy. Dziecko:

 • wskazuje charakterystyczne cechy zimy, dostrzega piękno otaczającej przyrody
 • zna reguły i zasady obowiązujące podczas zabaw na śniegu
 • tworzy budowle ze śniegu oraz obrazy na śniegu
 • wie, jak wygląda i do czego służy termometr
 • nazywa różne zimowe dyscypliny sportowe

Wisła – polska rzeka. Dziecko:

 • zna polskie symbole narodowe, odczuwa przynależność do swojego narodu
 • zdobywa informacje o Wiśle
 • poznaje nazwy polskich miast: Kraków, Warszawa, Gdańsk oraz legendę o Smoku Wawelskim
 • zna nazwę miejscowości w której mieszka oraz budynki użyteczności publicznej w Kornatce
 • potrafi się przedstawić imieniem i nazwiskiem

Sztuka wokół nas. Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa narzędzia malarskie
 • wykonuje eksperymenty graficzne z użyciem farb
 • ogląda książki i albumy o malarstwie i sztuce
 • wie, czym jest rzeźba
 • wie, czym jest muzeum, uczestniczy w jego wirtualnym zwiedzaniu

Wesoły karnawał . Dziecko:

 • poznaje zwyczaje karnawałowe
 • uczestniczy w zabawach tanecznych
 • prezentuje swój strój karnawałowy
 • przeprowadza proste eksperymenty z balonami

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ CAŁY MIESIĄC.  Dziecko:

 • nawiązuje pozytywne relacje w grupie, czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • przestrzega obowiązujących w grupie zasad i reguł
 • próbuje godzić się z porażką
 • używa zwrotów grzecznościowych; dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
 • uczestniczy w zabawach zaproponowanych przez nauczyciela
 • doskonali umiejętność uważnego słuchania, odpowiadania na pytania i wypowiadania się
 • układa i opowiada proste historyjki obrazkowe
 • analizuje obrazki, wskazuje brakujące elementy
 • nazywa symbole i znaki obecne w otoczeniu
 • śpiewa piosenki i recytuje wiersze
 • tańczy proste układy taneczne
 • rozwija sprawność fizyczną uczestnicząc w zabawach ruchowych
 • rozwija sprawność dłoni oraz palców podczas zabaw konstrukcyjnych i plastycznych
 • doskonali umiejętność wycinania
 • rozumie pojęcia: pod, nad, obok, na, za, przed
 • dostrzega i kontynuuje rytm
 • przelicza elementy i stosuje pojęcie „tyle samo”
 • utrwala znajomość pojęcia „para”
 • rozpoznaje swoją wizytówkę (imię)
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory
 • wdraża się do rozróżniania prawej i lewej strony ciała
 • kształtuje nawyk prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia na dywanie i na krzesełku

KRĘGI TEMATYCZNE oraz ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

MALUCHY – STYCZEŃ

 

Rakietą w kosmos. Dziecko:

 • poznaje ciekawostki o kosmosie
 • rozbudza zainteresowanie kosmosem
 • wie, że po nocy zawsze następuje dzień, a po dniu noc

Zima w pełni. Dziecko:

 • zna zjawiska pogodowe związane z zimą
 • wie, z jakich elementów zbudowany jest bałwan
 • potrafi wyjaśnić zjawisko topnienia śniegu i lodu
 • wie, jak należy ubierać się zimą
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zabaw na śniegu

 

Droga babciu, drogi dziadku. Dziecko:

 • zna imiona babć, dziadków, mamy i taty
 • wie, że należy pomagać dorosłym w codziennych obowiązkach
 • potrafi określić co lubi robić z babcią i z dziadkiem
 • prezentuje swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ CAŁY MIESIĄC.  Dziecko:

 • nawiązuje pozytywne relacje w grupie, czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • przestrzega obowiązujących w grupie zasad i reguł
 • używa zwrotów grzecznościowych; dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
 • doskonali umiejętność wypowiadania się na określony temat,
 • zwiększa świadomość ciała i jego możliwości
 • uczestniczy w zabawach zaproponowanych przez nauczyciela
 • słucha ze zrozumieniem i odpowiada na pytania dotyczące treści prostych baśni, opowiadań
 • układa i opowiada historyjki obrazkowe
 • wypowiada się na określony temat
 • analizuje obrazki, wskazuje brakujące elementy
 • śpiewa piosenki solo i w grupie
 • tańczy proste układy taneczne
 • dokonali umiejętności grafomotoryczne, ćwiczy sprawność dłoni
 • ćwiczy umiejętność wycinania
 • zwiększa świadomość ciała i jego możliwości
 • rozumie pojęcia: pod, nad, obok, na, za, przed
 • klasyfikuje przedmioty za względu na wielkość
 • dostrzega i kontynuuje rytm
 • doskonali umiejętność przeliczania
 • rozdziela po równo
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory
 • wdraża się do rozróżniania prawej i lewej strony ciała
 • kształtuje nawyk prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia na dywanie i na krzesełku

KRĘGI TEMATYCZNE oraz ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

MALUCHY – GRUDZIEŃ

 

Zapraszamy do teatru. Dziecko:

 • wie, czym jest teatr, wskazuje i nazywa wybraneelementy znajdujące się w teatrze
 • nazywa postacie z różnych bajek
 • wciela się w różne role
 • uczestniczy w zabawach teatralnych, wcielając sięw różne role
 • uczestniczy w spotkaniu ze Świętym Mikołajem, recytuje wiersze i śpiewa piosenkę

Kulinarne wyzwania. Dziecko:

 • zna i nazywa sprzęty i akcesoria znajdujące sięw kuchni
 • komponuje posiłki z wykorzystaniem plastikowychzabawek
 • dba o higienę i czystość podczas zabaw kulinarnych
 • wie, jak powstaje czekolada

Święta tuż, tuż. Dziecko:

 • poznaje zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
 • układa życzenia świąteczne, zna przeznaczenie kartek świątecznych
 • wykonuje proste ozdoby choinkowe
 • śpiewa kolędy
 • wskazuje i nazywa zapachy kojarzące się ze Świętami

Witamy Nowy Rok. Dziecko:

 • opowiada o zwyczajach związanych z powitaniem Nowego Roku
 • wie, jak wyglądają i do czego służą kalendarze
 • wie, do czego służą zegary, poznaje pracę zegarmistrza
 • zna i nazywa pory dnia i pory roku

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ CAŁY MIESIĄC.  Dziecko:

 • nawiązuje pozytywne relacje w grupie, czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • przestrzega obowiązujących w grupie zasad i reguł
 • używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
 • doskonali umiejętność wypowiadania się na określony temat
 • zwiększa świadomość ciała i jego możliwości
 • uczestniczy w zabawach zaproponowanych przez nauczyciela
 • słucha ze zrozumieniem i odpowiada na pytania dotyczące treści prostych baśni, opowiadań
 • rozwiązuje zagadki obrazkowe
 • wypowiada się na określony temat
 • dokonali umiejętności grafomotoryczne, ćwiczy sprawność dłoni
 • zwiększa świadomość ciała i jego możliwości
 • określa kierunki i ustala położenie przedmiotóww stosunku do własnej osoby
 • dostrzega i kontynuuje rytm
 • doskonali umiejętność przeliczania
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory
 • wdraża się do rozróżniania prawej i lewej strony ciała
 • kształtuje nawyk prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia na dywanie i na krzesełku

 

KRĘGI TEMATYCZNE oraz ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

MALUCHY – LISTOPAD

 

Poznajemy swoje emocje. Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa emocje swoje i innych
 • wyraża emocje ruchem i mimiką
 • określa sytuacje związane z występowaniem różnychstanów emocjonalnych
 • rozpoznaje emocje wyrażone w formie emotikonów
 • poznaje sposoby radzenia sobie z niektórymi emocjami

Nasz kraj – Polska. Dziecko:

 • potrafi wskazać najważniejsze punkty na mapiePolski
 • zna symbole narodowe
 • śpiewa fragment polskiego hymnu państwowego stojąc w postawie zasadniczej
 • poznaje polskie legendy
 • potrafi oddzielić legendę od rzeczywistości

Bezpieczny przedszkolak. Dziecko:

 • nazywa obiekty związane z ruchem drogowym
 • poznaje zasady bezpieczeństwa na drodze
 • zna numer alarmowy 112, wie, kiedy go używać
 • wie, jak wyglądają i do czego służą znaki drogowe

 

Listopadowy deszcz. Dziecko:

 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią
 • obserwuje zmieniającą się pogodę
 • wie, jak należy się ubierać późną jesienią

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ CAŁY MIESIĄC.  Dziecko:

 • nawiązuje pozytywne relacje w grupie, czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • przestrzega obowiązujących w grupie zasad i reguł
 • używa zwrotów grzecznościowych; dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
 • uczestniczy w zabawach zaproponowanych przez nauczyciela
 • z zainteresowaniem słucha krótkich wierszy, opowiadań i bajek
 • wypowiada się na określony temat
 • śpiewa proste piosenki i przedstawia ruchem ich treść
 • manipuluje zabawkami, rysuje, koloruje, maluje
 • zwiększa świadomość ciała i jego możliwości
 • określa położenie przedmiotu w odniesieniu do własnej osoby
 • przelicza prawidłowo w dowolnym zakresie
 • odkodowuje informacje wyrażone w formiepiktogramów
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory
 • wdraża się do rozróżniania prawej i lewej strony ciała
 • kształtuje nawyk prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia na dywanie i na krzesełku.

 

KRĘGI TEMATYCZNE oraz ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

MALUCHY – PAŹDZIERNIK

 

Owoce i warzywa. Dziecko:

 • rozpoznaje niektóre owoce i warzywa
 • wie, „skąd się biorą” owoce i warzywa (ogródek warzywny, sad – drzewa owocowe, sklep)
 • poznaje znaczenie owoców i warzyw dla swojego zdrowia

Razem się bawimy. Dziecko:

 • wie, co znaczy być dobrym kolegą, koleżanką
 • cierpliwie czeka na swoją kolej, godzi się z porażką
 • nazywa swoje emocje i uczucia

Jesienne drzewa i ich tajemnice. Dziecko:

 • nazywa wybrane drzewa, rozpoznaje niektóre liście i owoce
 • rozpoznaje i nazywa niektóre grzyby
 • opisuje wygląd drzew, poznaje części drzewa
 • wie, że należy szanować przyrodę

Jak zwierzęta przygotowują się do zimy. Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające w lesie
 • wie, jak należy się zachować w stosunku do dzikich zwierząt
 • poznaje jesienno-zimowe zwyczaje jeży i wiewiórek

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ CAŁY MIESIĄC.  Dziecko:

 • nawiązuje pozytywne relacje w grupie
 • podejmuje próby współdziałania w zabawie, czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • przestrzega obowiązujących w grupie zasad i reguł
 • używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, dydaktycznych, badawczych zorganizowanych przez nauczyciela
 • lubi oglądać książeczki
 • z zainteresowaniem słucha krótkich wierszy, opowiadań i bajek
 • wypowiada się na określony temat
 • śpiewa proste piosenki i przedstawia ruchem ich treść
 • manipuluje zabawkami, rysuje, koloruje, maluje, rozwijając sprawność dłoni oraz palców
 • rozpoznaje wizytówkę ze swoim imieniem
 • wskazuje i nazywa podstawowe części ciała
 • określa położenie przedmiotu w odniesieniu do własnej osoby (nad głową, przed dzieckiem, obok, za nim)
 • przelicza prawidłowo w dowolnym zakresie (początkowo 2 przedmioty), dotykając i wymieniając liczebniki – jeden, dwa itd ….
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory
 • dostrzega rolę odpoczynku oraz relaksacji

KRĘGI TEMATYCZNE oraz ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Maluchy – wrzesień

 

Pierwszy raz w przedszkolu. Dziecko:

 • poznaje imiona kolegów i koleżanek z grupy
 • poznaje zasady regulujące współżycie w grupie i wie, że trzeba ich przestrzegać
 • podejmuje próby samodzielnego zdejmowania i zakładania ubrania, korzystania z toalety, spożywania posiłków
 • poznaje podstawowe zasady higieny

 

Żegnamy wakacje. Dziecko:

 • stara się wyrażać swoje myśli
 • wypowiada się na temat swoich wakacji
 • uważnie słucha wierszy i opowiadań
 • śpiewa piosenki, powtarza proste układy ruchowe

 

Kończy się wrzesień, nadchodzi jesień. Dziecko:

 • obserwuje jesienne zjawiska atmosferyczne
 • wsłuchuje się w dźwięki przyrody, próbuje je rozpoznawać
 • rozpoznaje i nazywa wybrane owoce

 

Cuda na ziemi. Dziecko:

 • rozbudza zainteresowania przyrodnicze
 • poznaje ciekawostki ze świata roślin i zwierząt
 • wie, jak należy dbać o przyrodę

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ CAŁY MIESIĄC.  Dziecko:

 • nawiązuje pozytywne relacje z dziećmi i opiekunami
 • odczuwa przynależność do grupy
 • mówi o swoich potrzebach
 • podejmuje próby współdziałania w zabawie, czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • poznaje i stara się przestrzegać obowiązujące w grupie zasady i reguły
 • używa zwrotów grzecznościowych; dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
 • uczestniczy w zabawach zorganizowanych przez nauczyciela
 • lubi oglądać książeczki
 • z zainteresowaniem słucha krótkich wierszy, opowiadań i bajek
 • wypowiada się na określony temat
 • śpiewa proste piosenki i przedstawia ruchem ich treść
 • manipuluje zabawkami, rysuje, koloruje, maluje
 • wskazuje i nazywa podstawowe części ciała
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory
 • dostrzega rolę odpoczynku oraz relaksacji
Nasi partnerzy
Skip to content