Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Biedronki – maluchy

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – CZERWIEC

1. Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

* Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
* Dostrzeganie wpływu własnych zachowań na atmosferę panującą w grupie.
* Poznawanie wartości przyjaźni.
* Rozbudzanie zainteresowania literaturą dla dzieci.
* Poznawanie sposobów  aktywnego, zdrowego spędzania wolnego czasu.
* Doskonalenie umiejętności ruchowych, cech motorycznych poprzez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

2. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.

* Tworzenie okazji do podziwiania świata przyrody, tego najbliższego i odległego.
* Wzbogacenie wiedzy o  egzotycznych zwierzętach.
* Rozwijanie mowy i myślenia, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
* Doskonalenie prawidłowej wymowy poprzez ćwiczenia ortofoniczne i zabawy logorytmiczne.
* Kształtowanie poprawności używania określeń wielkości i długości.
* Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

3. Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

* Wzbogacenie wiedzy o naturze i  środowisku społecznym.
* Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
* Uwrażliwienie na piękno i różnorodność wakacyjnych krajobrazów.
* Odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie.
* Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej.
* Poznanie zasad bezpiecznego zachowania w określonych miejscach i sytuacjach na wakacjach, konieczności ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych.   

Piosenka „Żyrafa fa fa”

1. Dziś zagadkę mam dla dzieci.
Posłuchajcie, czy zgadniecie:
szyję aż do nieba ma,
małą główkę różki dwa.

Ref.: To żyrafa fa, fa, fa, fa, wysoka jest jak szafa.
To żyrafa fa, fa, fa, fa, żyrafa fa, fa, fa, fa.

2. Cała w plamki jest i łatki,
zjada trawę listki, kwiatki.
Jak nazywa się ten zwierz?
Powiedz szybko jeśli wiesz!

Ref.: To żyrafa fa, fa, fa, fa, wysoka jest jak szafa.
To żyrafa fa, fa, fa, fa, żyrafa fa, fa, fa, fa.PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – MAJ

1. Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

* Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu.
* Poznanie znaczenia społecznego pracy.
* Kształtowanie postawy szacunku dla pracy ludzi dorosłych.
* Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.
* Klasyfikowanie i porządkowanie przedmiotów podobnych pod względem przeznaczenia.
* Rozpoznawanie wybranych instrumentów muzycznych.

2. Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

* Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.
* Tworzenie warunków do odbierania przyrody wszystkimi zmysłami.
* Poznanie wybranych zwierząt żyjących na łące, zwrócenie uwagi na ich pożyteczność.
* Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody.
* Doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
* Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej.
* Zachęcanie do odpoczywania na łonie natury.

3. Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

* Uświadomienie roli mamy  i taty w życiu dziecka.
* Dostrzeganie codziennych obowiązków domowych.
* Zachęcanie do pomagania rodzicom w podstawowych pracach domowych.
* Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
* Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.
* Rozwijanie pozytywnego obrazu własnego ”ja” przez współdziałanie w grupie.
* Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych oraz uprzejmego zachowania na co dzień w domu i przedszkolu.

Piosenka „Życzenia dla mamy i taty”heartheartheart

1. Kochana moja mamo, gdy wstałam dzisiaj rano,

powiedział mi mój miś, że święto Twoje dziś.

Więc sama się ubiorę, posprzątam też wieczorem;

za wszystkie miłe dni dziś podziękuję Ci.

   Ref.: Dużo słońca życzę Ci

   i radosnych wszystkich dni.

   Zdrowia przez calutki rok,

   niech zmartwienia pożre smok, smok, smok!

2. Dziś samochody moje poustawiałem w kole.

Niech trąbią tra-ta-ta, że święto tata ma.

Choć jeżdżę jak Kubica, to wyścig dam Ci wygrać,

kolejkę moją dziś pożyczyć mogę Ci.

   Ref.: Dużo słońca życzę Ci

   i radosnych wszystkich dni.

   Zdrowia przez calutki rok,

   niech zmartwienia pożre smok, smok, smok!PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – KWIECIEŃ

1. Na wsi zawsze jest wesoło tyle pól i zwierząt wkoło

* Poznanie zwierząt żyjących na wiejskim podwórku, ich rodzin i domów.
* Określenie korzyści wynikających z hodowli zwierząt dla człowieka oraz uprawy  warzyw.
* Poznanie ciekawostek o środowisku przyrodniczym – polu, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.
* Uświadomienie znaczenia mleka i przetworów mlecznych dla zdrowia.
* Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania, rozpoznawania odgłosów z wiejskiego podwórka, doskonalenie wymowy i artykulacji.
* Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

2. Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

* Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.
* Wyrabianie nawyków prozdrowotnych, utrwalenie etapów mycia rąk, nauka prawidłowego szczotkowania zębów.
* Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby, kształtowanie pozytywnego  stosunku do pracowników służby zdrowia.
* Wzbogacenie wiedzy o zdrowym odżywianiu.
* Uwrażliwienie na potrzeby chorego członka rodziny.
* Wyzwalanie ekspresji ruchowej i rozwijanie sprawności fizycznej.

3. Stop! Zabraniam! zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

* Uwrażliwienie na piękno przyrody, kształtowanie szacunku dla środowiska naturalnego.
* Poznanie zagrożeń środowiska przyrodniczego i sposobów jego ochrony.
* Wyrabianie nawyku dbałości o czystość, ład i porządek otoczenia, próby segregowania śmieci ze względu na tworzywo, z którego są wykonane.
* Rozwijanie ciekawości poprzez obserwacje i zabawy badawcze.
* Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na podany temat.
* Doskonalenie małej i dużej motoryki.

Piosenka „Wyszła kura na podwórze

1. Wyszła kura na podwórze,
spodobało się tam kurze.

Ref.: Drapu, drap jedną z łap,
jest robaczek to go cap!
Drapu, drap jedną z łap,
jest robaczek to go cap!

2. Na podwórzu dużo kurzu,
piórko, trawka i sadzawka.

Ref.: Drapu, drap jedną z łap,
jest robaczek to go cap!
Drapu, drap jedną z łap,
jest robaczek to go cap!

3. Kamyk, kwiatek i dżdżownica,
jaka piękna okolica.

Ref.: Drapu, drap jedną z łap,
jest robaczek to go cap!
Drapu, drap jedną z łap,
jest robaczek to go cap!
 

Piosenka „ Duszki leśne”

1. Żyją w lesie małe duszki,
które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki
i do pracy zapał wielki.
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne
wstają co dzień bardzo wcześnie
i ziewając raz po raz
zaczynają sprzątać las.
2. Piorą liście, myją szyszki,
aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorom piorą groszki,
bo te duszki to czyścioszki.
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...
3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
zaraz duszek za nim leci.
Zaraz siada mu na ręce,
grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej!
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne...


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – MARZEC

1. Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

* Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
* Kształtowanie serdecznych stosunków z rodzeństwem i opiekuńczego zachowania wobec młodszych.
* Uwrażliwienie na potrzeby każdego członka rodziny.
* Wdrażanie dzieci do  współdziałania.
* Doskonalenie świadomości własnego ciała i przestrzeni.

 2. Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

* Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.
* Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.
* Poznanie wiosennych kwiatów.
* Kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa. 
* Doskonalenie umiejętności składania obrazka z części.

3. Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór

* Wzbogacenie wiedzy o ptakach i ich wiosennych zwyczajach.
* Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
* Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich.
* Doskonalenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne.
* Wyzwalanie ekspresji ruchowej i rozwijanie sprawności fizycznej.

4. Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

* Przybliżenie tradycji  i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.  
* Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach świątecznych.
* Rozwijanie spostrzegawczości, ciekawości i dociekliwości poprzez  zabawy badawcze z jajkiem w roli głównej.
* Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.
* Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

Piosenka „ Kukułeczka”

1. Ku-ku, ku-ku!
Precz zimo zła!
Już bociek leci,
cieszą się dzieci.
Wiosna, wiosna
idzie przez świat!

2. Ku-ku, ku-ku!
Już kwitnie sad!
W gałęziach drzewa
już ptaszek śpiewa.
Wiosna, wiosna
idzie przez świat!

3. Ku-ku, ku-ku!
Już ciepły wiatr.
Zatańczmy wkoło,
bo nam wesoło.
Wiosna, wiosna
idzie przez świat!


PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – LUTY

1. Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy

* Poznanie różnych rodzajów placówek handlowych i ich asortymentu.
* Bogacenie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z robieniem zakupów.
* Naśladowanie w zabawie czynności życia codziennego – robienie zakupów.
* Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych.
* Nabywanie umiejętności wymiany jeden do jednego, jeden do wielu w sytuacji  zabawy, tworzenie zbiorów równolicznych, utrwalenie pojęć: „na dole”, „na górze”.          
* Poznanie wyglądu środków płatniczych.
* Doskonalenie sprawności manualnej dłoni – nauka sprawnego rozpinania i zapinania odzieży na guziki.
* Rozpoznawanie dźwięków  wybranych instrumentów muzycznych.

 2. Zima to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa

* Obserwowanie i naśladowanie zjawisk pogodowych związanych z zimą.
* Zachęcanie do aktywności fizycznej na powietrzu podczas zimy.
* Wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych i zabawach na śniegu.
* Utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie.
* Doskonalenie samodzielności w ubieraniu butów, czapki, rękawiczek.
* Rozwijanie sprawności manualnej – formowanie kulek ze śniegu i z plasteliny, próby zamknięcia koła, kreślenie wzorów grafomotorycznych.
* Dobieranie w pary pasujących do siebie obrazków, dostrzeganie kolejności obrazków historyjki obrazkowej.
* Bal przebierańców – tańce i zabawy przy muzyce.

3. Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze

* Rozróżnianie pojazdów poruszających się na lądzie, w wodzie i w powietrzu.
* Składanie prostych konstrukcji z papieru.
* Stworzenie okazji do obserwacji obiektów w powietrzu i na wodzie w toku zabaw badawczych.
* Rozwijanie zdolności uważnego słuchania wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.
* Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez muzyczne zagadki słuchowe, zabawy rytmiczne i ćwiczenia logarytmiczne.
* Utrwalenie orientacji w przestrzeni oraz w schemacie ciała.
* Szacowanie odległości oraz używanie przymiotników określających odległość.

4. Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

* Poznanie sekretów teatru, wzbogacenie słownictwa o pojęcia związane z teatrem.
* Omówienie zasad kultury i porządku, które obowiązują w teatrze.
* Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału.
* Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role oraz zabawy pantomimiczne.
* Poznawanie tekstów bajek, dostrzeganie podobieństw między nimi.
* Doskonalenie uwagi, pamięci i spostrzegawczości.
* Doskonalenie umiejętności liczenia, próby posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

Piosenka „ Jedzie pociag”

1. Jedzie pociąg pod górę, pod górę, pod górę.
W każdym oknie pies Burek, pies Burek, pies Burek.
Uwaga! Stacja tuż.
Wysiadajcie Burki już.

2.  Leci, leci samolot, samolot, samolot.
Wiezie koty kot-pilot, kot-pilot, kot-pilot.
Uwaga! Ziemia tuż.
Wysiadajcie koty już.

3.  Jadą konne dorożki, dorożki, dorożki.
A w dorożkach kokoszki, kokoszki, kokoszki.
Uwaga! Kurnik tuż.
Wysiadajcie kury już.

4.  Płynie, płynie żaglowiec, żaglowiec, żaglowiec
Na żaglowcu sto owiec, sto owiec, sto owiec.
Uwaga! Port tuż, tuż.
Wysiadajcie owce już.

5.  Jedzie auto, skrzypi oś, skrzypi oś, skrzypi oś.
W aucie siedzi wielkie Coś, wielkie Coś, wielkie Coś.
Uwaga! Stacja tuż.
Wysiadajcie Cosie już.

6.  Jadą, jadą podróżni, podróżni, podróżni.
Mali, wielcy, przeróżni, przeróżni, przeróżni.
Uwaga! Stacja tuż.
I zabawy koniec już.PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – STYCZEŃ

1. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

* Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.

* Wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie.

* Kształtowanie szacunku dla babci i dziadka.

* Przygotowanie niespodzianki dla babci i dziadka.

* Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

* Bogacenie słownictwa, rozpoznawanie i nazywanie różnych czynności.

* Doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie.

2. Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

* Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych.

* Wdrażanie do wyrażania własnych myśli i życzeń.

* Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.

* Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.

* Rozwijanie kreatywności poprzez różne formy aktywności.

* Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

* Rozwijanie logicznego myślenia.

Wiersz „Babciu, dziadku, dziękujemy”

Babcia z dziadkiem są wspaniali!

Gwiazdkę z nieba by nam dali.

Są kochani, my to wiemy…

Babciu, dziadku, dziękujemy!

Piosenka „Cza cza dla babci i dziadka”

Dla babci czaczę tańczymy na lodzie.
Dla babci tańczyć możemy i co dzień.
Dla babci czaczę na soplach gra wiatr.
A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochana babciu żyj sto lat.
Ciesz się wnukami i kochaj świat.
Kochana babciu żyj sto lat.
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.

Dla dziadka czaczę tańczymy na lodzie.
Dla dziadka tańczyć możemy i co dzień.
Dla dziadka czaczę na soplach gra wiatr.
A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochany dziadku żyj sto lat.
Ciesz się wnukami i kochaj świat.
Kochany dziadku żyj sto lat.
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.

Bo babcia z dziadkiem to nasze są skarby.
Malują uśmiech bez pędzla i farby.
I dla nich czaczę na soplach gra wiatr.
A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochana babciu żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochany dziadku żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ  –GRUDZIEŃ

1. Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł.

 * Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.

 * Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

 * Wzbogacanie wiedzy poprzez obserwacje przyrodnicze, doświadczenia oraz

    zabawy badawcze ze śniegiem.

 * Poznanie zwyczajów żywieniowych ptaków w okresie zimowym.

 * Próby kontynuowania rytmu.

 * Spotkanie ze Świętym Mikołajem.

2. Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają.

* Poznanie trudnościach życiowych mających swe źródło w braku porządku,

  odróżnienie porządku od bałaganu.

* Poznanie przedmiotów i akcesoriów służących do sprzątania, omówienie ich

  wyglądu, przeznaczenia oraz zasad bezpieczeństwa.

* Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, porządek, ład oraz

  czystość w nim panujące.

* Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się określeniami położenia  

  w przestrzeni: na, pod, za, obok

* Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych oraz fabuły.

3. W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem.

* Przybliżenie tradycji  i zwyczajów Świąt Bożego Naradzenia.

* Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach świątecznych.

* Włączenie się w akcję charytatywną „Świąteczna pomoc”.

* Ćwiczenia językowe, nauka formułowania życzeń.

* Utrwalenie określeń czasu: najpierw, teraz , potem.

* Ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji oraz pamięci wzrokowej.

* Słuchanie i śpiewanie popularnych kolęd.

* Spotkanie wigilijne.

smileyPIOSENKA „ Święty Mikołaju”

Święty Mikołaju, Święty Mikołaju
Dzieci już czekają gdzieś Ty, gdzie?
A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj
przez komin zawołał – śpieszę się!

Ref. Worek prezentów wielki mam,
dobrze marzenia Wasze znam.
Wiem, że czekacie cały rok,
więc wydłużałem krok!

Święty Mikołaju, Święty Mikołaju
dzieci Cię kochają czy Ty wiesz?
A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj
do dzieci zawołał – ja Was też!

Ref. Worek prezentów wielki mam,
dobrze marzenia Wasze znam.
Wiem, że czekacie cały rok,
więc wydłużałem krok!PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – LISTOPAD

1. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

* Obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych.

* Rozbudzanie ciekawości i dociekliwości badawczej.

* Poznanie pożytecznej i niszczącej siły wiatru.

* Muzykowanie  instrumentami codziennego użytku tworzenie „Jesiennej orkiestry”.

* Doskonalenie orientacji w schemacie ciała.

  2. Kocham Cię Polsko!

* Kształtowanie elementarnej świadomości narodowej.

* Rozpoznawanie polskich symboli narodowych.

* Poznanie zasad odnoszenia się z szacunkiem do symboli narodowych oraz

   przyjmowania właściwej postawy podczas słuchania  hymnu państwowego.

* Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.

3. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

* Dostrzeganie skutków obserwowanych zjawisk atmosferycznych.

* Rozumienie konieczności ubierania się stosownie do warunków pogodowych.

* Ćwiczenie umiejętności samodzielnego ubierania butów i czapki.

* Nabywanie doświadczeń estetycznych i twórczych.

* Doskonalenie umiejętności liczenia z przestrzeganiem rytmu wskazywania                             

   i wybrzmiewania liczebników.

4. Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

* Oswajanie strachu przed nieznanym i własną wybujałą wyobraźnią.

* Bogacenie słownictwa, tworzenie określeń przeciwstawnych oraz wyrażeń

  zdrobniałych.

* Dostrzeganie przemienności dnia i nocy.

* Poznanie ciekawostek o zwierzętach prowadzących nocny tryb życia.

* Doskonalenie znajomości kolorów i barw.

WIERSZE

Barwy ojczyste” Cz. Janczarski

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość

biel –  serce czyste…

Piękne są nasze

barwy ojczyste.

„Jesienny deszcz”   H. Fronczek

Kapie z nieba deszcz jesienny

smutny, mokry, nieprzyjemny.

Idą dzieci w pelerynach,

idą dzieci w smutnych minach.

Parasole smutne mają –

Drzwi przedszkola otwierają.

I już radość dookoła.

Pani czeka i nas woła.

Tu zabawa jest od rana

i nie smutny deszcz jest dla nas. 

PIOSENKA

 „Deszczowa wyliczanka”

1. Deszczyk pada: kap, kap, kap,

ręce klaszczą: klap, klap, klap.

Chodzi sobie kot bury

i przegania chmury.      

Wyliczanka: Pierwsza chmurka całkiem mała

                    z wiatrem szybko odleciała.

                    Druga chmurka bardzo miła

                    razem z kotem zatańczyła.

                    Trzecia poszła sobie spać,

                    czwarta wciąż chce deszczem lać!

 

2. Deszczyk pada: kap, kap, kap,

nogi tupią: chlap, chlap, chlap.

Chodzi sobie kot bury

i przegania chmury.      

Wyliczanka: Pierwsza chmurka całkiem mała

                    z wiatrem szybko odleciała.

                    Druga chmurka bardzo miła

                    razem z kotem zatańczyła.

                    Trzecia poszła sobie spać,

                    czwarta wciąż chce deszczem lać!PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – PAŹDZIERNIK

1.Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele.

* Rozpoznawanie i nazywanie owoców oraz drzew na których rosną.

* Wzbogacenie wiedzy o owocach, poznanie właściwości zdrowotnych oraz  

   „sekretów” wybranych owoców.

* Poznanie różnych sposobów przechowywania oraz spożywania owoców.

* Porównywanie liczebności: mało – dużo, mniej – więcej, tyle samo.

2.  Witaminy, hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

* Wzbogacenie wiedzy o warzywach, poznanie ich walorów zdrowotnych oraz  

   „tajemnic”.

*Poznanie różnych sposobów przechowywania oraz spożywania owoców.

* Kształtowanie poczucia rytmu.

* Ilustrowanie ruchem utworu muzycznego.

* Utrwalenie pojęcia „para”.

3.Liście malowane, pod drzewami rozsypane.

* Dostrzeżenie zmian zachodzących jesienią  w najbliższym otoczeniu naturalnym.

* Odkrywanie piękna przyrody.

* Rozwijanie umiejętności obserwacji i zdolności porównywania.

* Wyróżnianie podstawowych kolorów.

* Rozwijanie świadomości swojego ciała.

4.Las szumi jesiennie, już robi się sennie.

* Poznanie  wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.

* Wzbogacenie wiedzy o grzybach.

* Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i  doskonalenie sprawności

  manualnej,  rozbudzanie poczucia estetyki.

PIOSENKA „Dwa kasztany”

Dwa kasztanki w rękach mam.
kasztanami sobie gram:
Ram, pam, pam, ram, pam, pam,  (bis)
kasztanami sobie gram.

Wisi ich na drzewie w bród,
Wleźć na drzewo – wielki trud!
Tu, tu, tud, tu, tu, tud
wleźć na drzewo – wielki trud!

Zlecą same – pac, pac, pac

i zasypią cały plac.
Pa, pa, pac, pa, pa, pac
i zasypią cały plac. 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ

1.Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita Was.

* Zapoznanie się z rówieśnikami, nauczycielami i  pracownikami przedszkola.

* Poznanie podstawowych  pomieszczeń przedszkola (szkoły) i ich funkcji.

* Poznanie organizacji życia w grupie przedszkolnej, rytmu dnia oraz zawarcie 

   umów regulujących bezpieczne i kulturalne funkcjonowanie w grupie.

* Budzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

2. W przedszkolu i w domu nie nudzi się nikomu.

* Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań, wierszy i wypowiadania 

   się w różny sposób.

* Kształtowanie wyobraźni przestrzennej podczas zabaw konstrukcyjnych.

* Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę oraz porządkowania

   zabawek po jej zakończeniu.

* Budzenie zainteresowania najbliższym otoczeniem, światem roślin i zwierząt.

3.Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

* Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących

   bezpieczeństwo w sali zabaw, szatni, łazience, korytarzu, sali gimnastycznej, na

    placu zabaw, w czasie spacerów w okolicach przedszkola oraz reagowania na

    umowne sygnały.

* Wzbogacenie zasobu słownictwa i  elementarnej wiedzy z zakresu zasad ruchu

   drogowego.

* Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie oraz

   nazywanie różnych dźwięków.

4.Przedszkolak Czyścioszek.

* Kształtowanie elementarnych nawyków kulturalnych i higienicznych.

* Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych.

* Wdrażanie do samodzielności.

* Uwrażliwienie na estetyczny wygląd.

 

PIOSENKA „Rysunek misia”

1. Misia łatwo się rysuje,

to po prosu kilka kółek.

Ref.: Bara-bam, bara- bam

         misia narysuję Wam.

         Bara-bam, bara- bam

         misia narysuję Wam.

2. Najpierw głowa, potem brzuszek,

cztery łapy, para uszek.

Ref.: Bara-bam, bara- bam…

3. Oczka dwa i nosek mały,

uśmiech, misiu, masz wspaniały!

Ref.: Bara-bam, bara- bam…

 

 

 

 

Nasi partnerzy
Skip to content