Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Zajęcia rewalidacyjne – przedszkole

Nauczyciel:mgr Jadwiga Pietrzkiewicz

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – pedagogiczną i dostosowane do określonych niepełnosprawności.

Nasi partnerzy
Skip to content