Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

700 – 830 – Czas na dowolną zabawę, integrację wewnątrzgrupową, rozwijanie zainteresowań,  ćwiczenia relaksujące, ruchowe, tematyczne, prowadzenie obserwacji, działania wspierające indywidualizację dzieci, zabawy ruchowe.

830– 840 – Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne

840 – 900 – Śniadanie

900 – 1030 – Uczenie się poprzez  ćwiczenia – zabawy wspierające indywidualny rozwój dziecka, jego aktywność, inwencję twórczą  w sferze  poznawczej, społecznej, emocjonalnej,  językowej, ruchowej, muzycznej, plastycznej, artystycznej, manualnej.

1030 – 1130 – Spacery, wycieczki. Zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym i na boisku szkolnym – obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy badawcze, eksperymenty.

1130 – 1140 – Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

1140 – 1210– Obiad

1210– 1410 – Odpoczynek. Słuchanie  muzyki relaksacyjnej, kołysanek, słuchanie bajek,  wierszy opowiadań czytanych przez nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Słuchanie bajek z nagrań. Zajęcia w kącikach edukacyjnych zajęcia w małych grupach ze wsparciem nauczyciela.

1410 – 1420 – Przygotowanie do podwieczorku

1420 – 1435 – Podwieczorek

1435 – 1630– Aktywność indywidualna dzieci dostosowana do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, twórcza aktywność dzieci, czynności porządkowe, zabawy na placu zabaw.

Nasi partnerzy
Skip to content