Regulamin Zielonej Szkoły

 

REGULAMIN  „ZIELONEJ  SZKOŁY”

        I. AUTOKAR

 

 1. Do autokaru wsiadamy i zajmujemy miejsca według kolejności ustalonej przez nauczyciela.
 2. W autokarze nie spożywamy pokarmów mogących zanieczyścić jego wnętrze.
 3. Śmieci wyrzucamy do przygotowanych koszy lub pojemników koło foteli.
 4. Podczas jazdy słuchamy objaśnień przewodnika lub nauczyciela, nie zmieniamy miejsc, nie wstajemy z foteli, nie hałasujemy.
 5. Wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłaszamy natychmiast nauczycielowi.
 6. Po wyjściu z autokaru zatrzymujemy się na chodniku i czekamy na informacje nauczyciela.

 

        II. OŚRODEK WCZASOWY

 

 1. Przydział miejsc w pokojach ustala opiekun wycieczki.
 2. W pokojach zachowujemy się kulturalnie – nie niszczymy mebli, nie wychylamy się z okien lub przez balkon, nie trzaskamy drzwiami, nie śmiecimy, nie biegamy po korytarzach!
 3. Bezwzględnie przestrzegamy ciszy nocnej pomiędzy godz. 21.30 a 7.00.
 4. W pokojach i w łazienkach utrzymujemy idealną czystość.
 5. Starannie przechowujemy swoje rzeczy (mokre natychmiast suszymy w miejscach do tego wyznaczonych).
 6. Niedojedzone resztki pokarmów odnosimy na stołówkę.
 7. Natychmiast zgłaszamy wszelkie uszkodzenia wyposażenia pokoi lub łazienek.
 8. Za wszelkie zniszczenia w obiekcie ponosimy odpowiedzialność finansową.
 9. Nie opuszczamy budynku głównego bez wyraźnej zgody wychowawców.
 10. Przestrzegamy porządku dnia, a przede wszystkim czasu zbiórek.
 11. Wszelkie niedyspozycje lub problemy natychmiast zgłaszamy wychowawcom.
 12. Na posiłki chodzimy całą grupą, zajmujemy zawsze te same miejsca, nie hałasujemy, zjadamy wszystko.
 13. Telefonów komórkowych używamy wg ustalonych zasad.

 

        III. WYJŚCIE W TEREN, WYJAZD NA WYCIECZKĘ

 

 1. Na trasie prowadzi przewodnik lub nauczyciel.
 2. Tempo marszu oraz czas i miejsce odpoczynku wyznacza przewodnik bądź nauczyciel.
 3. Podczas wędrówki nie chodzimy na skróty, nie niszczymy przyrody, słuchamy objaśnień nauczyciela.
 4. Podczas zwiedzania muzeów i wystaw nie dotykamy eksponatów, uważnie słuchamy objaśnień przewodnika bądź nauczyciela.
 5. Nie oddalamy się od grupy.
 6. W zwiedzanych obiektach nie hałasujemy, nie jemy, nie siadamy w miejscach do tego nie przeznaczonych.
 7. Podczas zwiedzania obiektów sakralnych stosujemy się do regulaminu w tym obiekcie.
 8. Na miejsce zbiórek przychodzimy zawsze punktualnie.
 9. W razie zgubienia się prosimy o pomoc policję lub pierwszą napotkaną osobę dorosłą..

 

        IV. WYJŚCIE NA PLAŻĘ

 

 1. Przed wyjściem na plażę ubieramy się stosownie do pogody.
 2. Nosimy nakrycie głowy chroniące przed słońcem.
 3. Plażujemy w zwartej grupie, nie oddalamy się od grupy.
 4. Nie wchodzimy do wody bez zgody wychowawców.
 5. Stosujemy się zawsze do poleceń nauczyciela.
 6. Przed zejściem z plaży sprawdzamy zgodność liczby przedmiotów zabranych na plażę.
 7. Zostawiamy po sobie porządek.

 

WSZĘDZIE STOSUJEMY SIĘ DO ZASAD BEZPIECZEŃSTWA!