REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

INFORMUJEMY,  ŻE REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOLE  PODSTAWOWEJ W KORNATCE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH
04 - 22.03.2019 r.
(do godz. 15.00).
Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę) należy składać w sekretariacie  szkoły.
druki