REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA i KLASY PIERWSZEJ

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

i  KLASY  PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORNATCE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kornatce ogłasza 

rozpoczęcie rekrutacji do przedszkola i klasy pierwszej

od dnia 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. zgodnie z:

  • Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Nr 11/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
  •  Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr V/20/15 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
  •  Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XVIII/113/16 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dobczyce.
  • Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XVIII/114/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany § 1 pkt 2 w uchwale Nr V/20/15 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania.

  Kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego można odebrać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej szkoły. 
  Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 marca 2016 r.

 Zgłoszenie* lub wniosek* do klasy pierwszej można odebrać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej szkoły.
 Wypełnione zgłoszenie/wniosek  należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 marca 2016 r.

 

* zgłoszenie dotyczy dzieci zamieszkałych w Kornatce i Brzezowej
* wniosek dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły.