REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce  wniosek
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Kornatce
(wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę)
należy złożyć do dyrektora szkoły w dniach od 10 do 20 kwietnia 2017 r.(do godz. 15.00)

regulamin rekrutacji do przedszkola

oświadczenia