Harmonogram dnia na świetlicy szkolnej

8 00 – 845            

 • - Gry i zabawy dowolne w kącikach
 • - Czytanie czasopism, lektura własna
 • - Rozrywki umysłowe
 • - Nauka własna pod opieką nauczyciela
 • - Zabawy na sieżym powietrzu

1130 – 1145            

 • - Przygotowanie do obiadu
 • - Obiad – zjedzenie posiłku przez dzieci

1145 – 13 50            

 • - Zajęcia programowe
 • - Rozmowy, pogadanki z dziećmi, zabawy integracyjne
 • - Konkursy, quizy, gry dydaktyczne
 • - Zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce
 • - Zajęcia plastyczno – techniczne
 • - Czytanie baśni, bajek, opowiadań
 • - Spacery, zabawy na powietrzu
 • - Oglądanie programów, bajek dla dzieci
 • - Odrabianie zadań domowych

13 50 – 14 05            

 • - Przygotowanie się do odwozu
 • - Odwóz dzieci autobusem szkolnym ze szkoły do domu

14 05 – 15 30            

 • - Zajęcia plastyczno – techniczne
 • - Zabawy relaksacyjno – sportowe na powietrzu
 • - Zabawy muzyczno – relaksacyjne
 • - Odrabianie prac domowych
 • - Zajęcia z komputerem
 • - Gry i zabawy stolikowe
 • - Zajęcia według zainteresowań dzieci

15 30 – 15 45            

 • - Porządkowanie sali świetlicowej
 • - Przygotowanie się do odwozu

15 45 - 16 00                         

 • - Odwóz dzieci autobusem szkolnym ze szkoły do domu