UMOWY - PRZEDSZKOLE

Prosimy rodziców dzieci nowo przyjętych  do oddziałów przedszkolnych i kontynuujących wychowanie przedszkolne
o zgłoszenie się do sekretariatu w dniach od 22 do 26 maja 2017 r. w celu zawarcia UMÓW.