WAŻNA INFORMACJA KRUS

W załączeniu list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki dorosłych podczas lata i nie angażowaniu do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
LIST PREZESA KRUS