Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 01 KWIETNIA 2016 R.

TRWAJĄ ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

NA NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017.
należy złożyć w sekretariacie szkoły 

 Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy
  Kartę można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej.