Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Rejestry i ewidencje

W Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce 105 prowadzi się następujące rejestry i ewidencje:

 • Ewidencja akt osobowych.
 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
 • Księga ewidencji dzieci.
 • Księga inwentarzowa.
 • Księga uczniów.
 • Księga zastępstw.
 • Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych.
 • Rejestr delegacji.
 • Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
 • Rejestr wydanych kart rowerowych.
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 • Księga arkuszy ocen.
 • Rejestr absencji pracowników.
 • Rejestr upoważnień.

Informacja przygotowana przez: Bożena Korzec

Ostatnia modyfikacja przez: Bożena Korzec

Data publikacji: 26.10.2021 00:02:40

Data ostatniej zmiany: 04.11.2021 23:43:57

Historia zmian

26.10.2021 00:02:40

Autor: Bożena Korzec

Rodzaj: Publikacja

Nasi partnerzy
Skip to content