Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

szkolenia profilaktyczne na temat bezpieczeństwa oraz cyberprzemocy i innych zagrożeniach we współczesnym świecie.

W dniu 28 listopada 2022r., w auli Regionalnego Centrum Oświatowo- Sportowego w Dobczycach, odbyły się szkolenia profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski z Kornatki. Młodzież miała możliwość wysłuchania prelekcji na temat bezpieczeństwa oraz cyberprzemocy i innych zagrożeniach we współczesnym świecie.

Następnie odbyło się szkolenie dla rodziców, opiekunów prawnych dzieci. Prowadzący wspomniał o odpowiedzialności rodziców, instytucjach zewnętrznych, wspomagających w wychowaniu dzieci oraz potrzebie współpracy rodziców ze szkołą. Zaznaczył „że kary, nagrody, motywowanie dziecka i własny przykład to czynniki istotnie wpływające na wychowanie dziecka”. Nakreślił kilka ważniejszych błędów wychowawczych, które sprzyjają występowaniu zachowań ryzykownych wśród dzieci. Przypomniał, że pozostawanie osobą znaczącą dla dziecka, a przy tym konsekwencja działania opiekunów i rozmowa z dzieckiem ma najlepszy wpływ wychowawczy a zarazem stanowi podstawę profilaktyki we współczesnym świecie.

Nasi partnerzy
Skip to content