Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3.

30.03.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Image 4

W naszej szkole od lutego odbywa się realizacja zajęć w ramach  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje. Jego celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-VIII, zakwalifikowanych do uczestnictwa i za zgodą rodzica na podstawie regulaminu projektu.

Zakres wsparcia dla uczestników projektu obejmuje: organizację zajęć dodatkowych, grupowych zgodnie
z indywidualnymi potrzebami uczniów.

Na zajęciach dodatkowych dla klas 1-6 uczniowie pokonują własne trudności i przy okazji dobrze się bawią.

Podczas zajęć wyrównawczych z matematyki uczniowie klas 1 – 5 uczą się z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych. Nauka przez zabawę rozwija logiczne myślenie, koncentrację uwagi, wyobraźnię, spostrzegawczość, uczy rywalizacji i kreatywności. 

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne z uczniami kl. 3, 4, 5 i 6. Zajęcia mają na celu rozwijanie empatii, poznawanie i nazywanie uczuć i emocji, kształtowanie pozytywnej samooceny, budowanie wiary we własne siły i możliwości, oraz stwarzają okazję do radosnej i wspólnej zabawy.

 

Nasi partnerzy
Skip to content