Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Harmonogram zajęć w trybie hybrydowym dla klas IV –VIII

15.05.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. przeprowadzony będzie w naszej szkole Egzamin ósmoklasisty (są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych w przedszkolu oraz klas I – VII jak i świetlicy).

1. Wszystkie zajęcia obowiązkowe i dodatkowe prowadzone są według przygotowanego na II półrocze planu lekcji.
2. Harmonogram zajęć:
• Przedszkole pracuje stacjonarnie w pełnym wymiarze godzin 7.00-16.30
• Klasy I – III pozostają w dotychczasowej formie nauczania stacjonarnego.
• Klasy IV –VIII przechodzą na tryb hybrydowy (tabela w załączniku).
3. Wszystkie zespoły klasowe pozostają w przydzielonych salach: kl. I sala nr 19; kl. II sala nr 21; kl. III sala nr 22; kl. IV sala nr 15; kl. V sala nr 7; kl.VI a sala nr 7; kl.VI b sala nr 15 ; kl. VII sala nr 20; kl. VIII sala nr 17.
4. W sali lekcyjnej przy jednym stoliku siedzi 1 uczeń, w odległości 1,5 m od innych .
5. Uczniowie od momentu przyjścia do szkoły do zakończenia lekcji pozostają w swoich salach pod opieką wychowawcy lub nauczyciela uczącego.
6. Każdy oddział ma mieć w ciągu dnia zaplanowaną 1 przerwę śniadaniową, 1 obiadową i 1 śródlekcyjną (wykaz w załączniku).
7. Przerwy śródlekcyjne:
• dla klas I-III realizowane są w godzinach wyznaczonych przez wychowawcę na świeżym powietrzu w każdej klasie oddzielnie,
• pozostałe klasy również zachęcam do wychodzenia na zewnątrz (po dowolnej lekcji pod opieką nauczyciela uczącego),
• godziny przerw śniadaniowych i obiadowych ( wykaz w załączniku)
8. Na jadalnię klasy wchodzą wymiennie (po zastosowaniu dezynfekcji).
9. Dowóz rano: 7.00 z Dziuraków ; Odwóz : I – 13.55, II – 15.35 ze szkoły.
10. Świetlica czynna poniedziałek-czwartek do godz. 15.45; piątek 15.30
11. Na świetlicy pozostają tylko uczniowie uprawieni do dowozów, pozostali uczniowie w szczególnych przypadkach na pisemny wniosek opiekunów prawnych, po uzyskaniu zgody dyrektora (wytyczne MEiN, GIS ).
12. Uczniowie biorący udział w dodatkowych zajęciach (np. SKS, koła plastycznego, rewalidacji lub innych zajęć z PPP ) nie schodzą na świetlicę przed zajęciami.
13. Wszyscy nauczyciele pracują na terenie szkoły.
14. Dyżury : Nauczyciele pracujący zdalnie na terenie szkoły, zobowiązani są do wsparcia wychowawców klas I-III oraz nauczycieli pracujących stacjonarnie, jak i świetlicy-podczas I odwozu w opiece nad uczniami na przerwach.
18. Akademie JP II – lekcja 2
 

Nasi partnerzy
Skip to content