Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Nauka zdalna dla starszych uczniów do 14 marca 2021

02.03.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Nauka zdalna dla starszych uczniów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia wydłużające obowiązkową naukę zdalną dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych do 14 marca 2021 r. 

W poniedziałek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. To m.in. dokument wydłużający do 14 marca 2021 r. nauczanie zdalne dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych.

W całym kraju w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, będą obywały się stacjonarnie. Dzieci z klas I-III nadal będą chodzić do szkół z wyjątkiem woj. warmińsko-mazurskiego, gdzie wszystkie roczniki uczniów objęte zostały nauką zdalną.

Nadal obowiązywać będą też pewne wyjątki dotyczące ograniczenia nauczania stacjonarnego wprowadzone poprzednimi nowelami rozporządzenia.

Dyrektorzy szkół mogą organizować uczniom klas VIII konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Mogą też zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, a także udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce, do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić naukę zdalną na terenie szkoły uczniom, klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nasi partnerzy
Skip to content