Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

MALUSZKI- KWIECIEŃ

 

Wiosna na wsi

 

 • poznajemy dorosłe i młode zwierzęta hodowane na wsi
 • wiemy, co nam dają zwierzęta hodowane w gospodarstwie
 • uważnie słuchamy wiersza i odpowiadamy na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu
 • liczymy poprawnie w dowolnym zakresie
 • poruszamy się odpowiednio do słyszanego akompaniamentu
 • wykonuje estetyczną pracę plastyczną
 • wykonujemy masażyk na plecach kolegi stosując się do poleceń
 • staramy się samodzielnie przebierać do ćwiczeń gimnastycznych

 W świecie teatru

 

 • oglądamy przedstawienia teatralne
 • wiemy co to są pacynki i kukiełki
 • naśladujemy ruchy, gesty, mimikę różnych postaci
 • znamy pojęcia dotyczące położenia w przestrzeni (na, pod, nad, przed, za, obok)
 • ustalamy równoliczność zbiorów poprzez łączenie elementów w pary
 • powtarzamy z pamięci krótkie wierszyki
 • rozpoznajemy wizytówkę swoją i innych dzieci

Ochrona przyrody

 

 • dostrzegamy piękno naszego otoczenia
 • wiemy, jak dbać o nasze środowisk
 • znamy podstawowe zasady segregacji śmieci
 • potrafimy ocenić złe i dobre zachowanie
 • segregujemy elementy ze względu na podaną cechę
 • rozwiązujemy proste zagadki
 • słuchamy ze zrozumieniem

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE.

MALUSZKI – MARZEC

Poznajemy zwierzęta

 • dostrzegamy podobieństwa i różnice w budowie dzikich zwierząt
 • rozpoznajemy i nazywamy kilka zwierząt polskich i egzotycznych
 • naśladujemy ruchy rożnych zwierząt
 • powtarzamy z pamięci krótkie wierszyki
 • rozwiązujemy zagadki o zwierzętach
 • rozpoznajemy swoją wizytówkę

Były sobie dinozaury

 • poznajemy prehistoryczne zwierzęta – dinozaury
 • uważnie słuchamy opowiadania i odpowiadamy na pytania dotyczące jego treści
 • odtwarzamy ruchem treść piosenki
 • zwracamy uwagę na piękne ilustracje w encyklopediach dla dzieci
 • liczymy poprawnie w dowolnym zakresie (minimum do 4)
 • rozpoznajemy wizytówkę swoją i innych dzieci

 Wiosna tuż, tuż

 • dostrzegamy zmiany w przyrodzie
 • wiemy, co to jest przedwiośnie
 • poznajemy różne techniki plastyczne
 • posługujemy się nożyczkami
 • znamy pojęcia dotyczące położenia w przestrzeni (na, pod, nad, przed, za, obok)
 • staramy się samodzielnie przebrać do ćwiczeń gimnastycznych

Nadeszła wiosna

 • rozpoznajemy zwiastuny wiosny
 • znamy czynniki potrzebne do rozwoju roślin
 • rozwiązujemy proste zagadki
 • słuchamy ze zrozumieniem
 • szeregujemy wg wzrastającej i malejącej liczby elementów
 • potrafimy okazać radość z nadejścia wiosny

Wielkanoc

 • znamy tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi
 • umiemy pomóc rodzicom w przygotowaniach do Świąt
 • odpowiadamy na pytania dotyczące wysłuchanego opowiadania
 • potrafimy opowiedzieć historyjkę obrazkową
 • rozpoznajemy wizytówki innych dzieci
 • poprawnie liczymy w dowolnym zakresie (minimum do 4)

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MALUCHY – LUTY

 

Tak mija nam czas

 • dostrzegamy zmiany zachodzące zimą w przyrodzie
 • zauważamy naturalny, występujący w przyrodzie rytm dnia i nocy
 • wiemy, dlaczego w dzień jest jasno a w nocy ciemno
 • potrafimy wymienić kilka czynności wykonywanych o różnych porach dnia
 • potrafimy porównywać naszą wysokość z wysokością innych dzieci
 • umiemy przedstawić ruchem treść wiersza

 Zabawy na śniegu

 • wiemy, jak należy ubierać się zimą wychodząc na zewnątrz
 • znamy zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
 • dostrzegamy uroki zimy, potrafimy ukazać je w pracy plastycznej
 • rozwiązujemy proste zagadki
 • potrafimy śpiewać zimowe piosenki
 • bezpiecznie, wesoło i radośnie bawimy się podczas Balu Karnawałowego

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MALUCHY – STYCZEŃ

 

W świecie baśni

 • poznajemy różne baśnie
 • odpowiadamy na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu
 • zwracamy uwagę na piękne ilustracje w książkach z bajkami
 • wiemy, że nie wolno rozmawiać z nieznajomymi
 • znamy liczebniki porządkowe: pierwszy, drugi, trzeci
 • recytujemy z pamięci proste wiersze, śpiewamy piosenki

Dokarmiamy ptaki

 • wiemy jak pomóc ptakom przetrwać zimę
 • znamy ptaki przylatujące do karmnika
 • rozpoznajemy ślady ptaków na śniegu
 • wiemy, że nie należy dotykać chorych ptaków

Moja Babcia i mój Dziadek

 • nazywamy członków najbliższej rodziny
 • wzmacniamy więzi rodzinne
 • wiemy, jak sprawić przyjemność Babci i Dziadkowi
 • uczymy się wierszy i piosenek
 • uczestniczymy w uroczystościach rodzinnych
 • prezentujemy publiczne swoje umiejętności

 

Zabawy na śniegu

 • dostrzegamy piękno krajobrazu w zimowej szacie
 • poznajemy i nazywamy zabawy na śniegu
 • znamy zasady bezpieczeństwa podczas zabawy na śniegu
 • potrafimy coraz ładnie rysować po śladzie i kolorować kontury

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MALUCHY – GRUDZIEŃ

 

Ulubione zabawy i zabawki

 • chętnie uczestniczymy w zabawach organizowanych przez nauczyciela
 • potrafimy zgodnie bawić się zabawkami z innymi dziećmi
 • opowiadamy o ulubionej zabawce
 • wspólnie czekamy na spotkanie ze Świętym Mikołajem
 • prezentujemy swoje umiejętności wokalne i taneczne

 Zima biała

 • obserwujemy zmiany zachodzące zimą w krajobrazie
 • dostrzegamy piękno przyrody w zimowej szacie
 • poznajemy niektóre właściwości fizyczne śniegu i lodu
 • poznajemy nowe techniki plastyczne

Święta tuż – tuż.

 • poznajemy regionalne zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
 • wykonujemy proste ozdoby choinkowe
 • potrafimy śpiewać kolędy
 • bierzemy udział w konkursie kolęd
 • ubieramy choinkę
 • składamy sobie życzenia świąteczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MALUCHY – LISTOPAD

 

Domy i domki

 • znamy nazwę naszej ojczyzny oraz miejscowości w której mieszkamy
 • wiemy, jak wygląda flaga Polski
 • znamy I i II zwrotkę hymnu Polski
 • poznajemy dawne i współczesne domy w naszej okolicy
 • wiemy, gdzie mieszkają niektóre zwierzęta
 • znamy sposób przygotowania się jeży do nadchodzącej zimy

 Urządzenia elektryczne

 • rozpoznajemy i nazywamy wybrane urządzenia elektryczne
 • wiemy, w jaki sposób urządzenia elektryczne ułatwiają pracę w domu
 • znamy zasady bezpieczeństwa związane z urządzeniami elektrycznymi
 • rozwiązujemy zagadki słuchowe
 • potrafimy coraz ładnie rysować po śladzie i kolorować kontury
 • poznajemy nowe techniki plastyczne

A deszcz pada i pada

 • dostrzegany zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią
 • znamy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla jesieni
 • potrafimy ubrać się na późnojesienny spacer
 • układamy proste rytmy
 • zapamiętujemy słowa prostego wiersza

 

Dbamy o zdrowie

 • wiemy dlaczego i jak należy dbać o czystość rąk
 • znamy wartość owoców i warzyw dla naszego zdrowia
 • lubimy zabawy ruchowe bo służą naszemu zdrowiu
 • potrafimy opowiadać historyjki obrazkowe
 • słuchamy ze zrozumieniem czytanych opowiadań, odpowiadamy na pytania

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MALUCHY – PAŹDZIERNIK

 

Kolorowe warzywa

 • znamy nazwy popularnych warzyw
 • wiemy, dlaczego należy jeść warzywa
 • przyporządkowujemy elementy do danej kolekcji
 • rozróżniamy kontrasty dynamiczne – cicho-głośno
 • tworzymy różne kompozycje plastyczne
 • rozwiązujemy proste zagadki o warzywach

 Jesień w lesie

 • dostrzegamy zmiany zachodzące w przyrodzie
 • nazywamy leśne owoce – kasztany, żołędzie, szyszki,
 • dostrzegamy i kontynuujemy proste rytmy
 • poznajemy nowe techniki plastyczne
 • umiemy troszczyć się o innych

Nasze rodziny

 • wiemy, kogo nazywamy przyjacielem
 • obserwujemy domy w naszej miejscowości
 • śpiewamy nowe piosenki
 • recytujemy wiersze
 • chętnie rysujemy naszych rodziców
 • rozwiązujemy zagadki

 

Domowi ulubieńcy

 • dzielimy się informacjami na temat naszych domowych zwierzątek
 • wiemy, jak należy się nimi opiekować
 • segregujemy sylwety zwierząt wg podanego kryterium
 • znamy najważniejsze części ciała zwierząt
 • słuchamy ze zrozumieniem czytanych opowiadań, odpowiadamy na pytania

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE MALUCHY – WRZESIEŃ

 

Pierwsze dni w przedszkolu

 • zgodnie bawimy się zabawkami,  dbamy o porządek na sali
 • poznajemy się nawzajem
 • wiemy jak wygląda nasze imię
 • poznajemy zasady zachowania się w łazience i szatni
 • znamy nazwy części swojego ciała
 • chętnie uczymy się piosenki

Jestem przedszkolakiem

 • wiemy, jak należy zachować się w przedszkolu
 • przestrzegamy ustalonych reguł życia w grupie przedszkolnej
 • rozpoznajemy i nazywamy wybrane kolory
 • uczymy się wiersza i piosenki
 • bierzemy udział w zabawach dydaktycznych i ruchowych
 • chętnie podejmujemy próby samodzielnego rozbierania i ubierania się

Droga do przedszkola

 • wiemy, jak bezpiecznie poruszać się po drodze
 • wdrażamy się do bezpiecznego chodzenia na spacery i przechodzenia przez przejście dla pieszych
 • poznajemy różne pojazdy
 • słuchamy uważnie opowiadań
 • rozwiązujemy zagadki

 

Jesień w sadzie

 • dostrzegamy piękno przyrody  w naszej miejscowości
 • segregujemy i nazywamy owoce
 • poznajemy ich budowę zewnętrzną i wewnętrzną
 • lubimy jeść owoce, rozpoznajemy je po smaku
 • porównujemy ilości małych i dużych owoców
Nasi partnerzy
Skip to content