Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

700 – 830  Zabawy dowolne, inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy integrujące grupę, praca indywidualna z dzieckiem, obserwacje. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

845 – 900  Przygotowanie do śniadania. Czynności organizacyjne
i higieniczne.

900 – 930  Śniadanie.

930 – 1030 Uczenie się poprzez  ćwiczenia, zabawy wspierające indywidualny rozwój dziecka, jego aktywność, inwencję twórczą  w sferze  poznawczej, społecznej, emocjonalnej,  językowej, ruchowej, muzycznej, plastycznej.
Zajęcia dodatkowe: religia, j. angielski, rytmika.

1030 – 1130  Spacery, wycieczki. Zabawy i zajęcia w ogrodzie przedszkolnym
i na boisku szkolnym, zabawy ruchowe i zajęcia sportowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

1115 – 1130  Przygotowanie do obiadu. Czynności organizacyjnei higieniczne.

1130 – 1200  Obiad.

1200– 1300  Odpoczynek. Słuchanie  muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek,  wierszy, opowiadań czytanych przez nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Słuchanie bajek
z nagrań.

1300 – 1400  Aktywność indywidualna dzieci dostosowana do ich potrzeb i możliwości. Zajęcia w małych grupkach ze wsparciem nauczyciela.

1400 – 1415 Przygotowanie do podwieczorku.

1415 – 1430  Podwieczorek.

1430 – 1600  Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem, pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, czynności porządkowanie w sali.

Nasi partnerzy
Skip to content