Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE STRAJKU

8 kwietnia 2019 r. w Szkole rozpoczął się strajk pracowników oświaty i nie odbywają się zajęcia dydaktyczne w klasach I-VIII. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy rodziców o sprawdzanie informacji w dzienniku elektronicznym.
Przedszkole pracuje bez zmian.

REKRUTACJA DO ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH 2019_2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kornatce informuje, że w dniu 29.03.2019 r. została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych.
W dniach od 01.04.2019 r. od godz. 1200 do 15.04.2019 r. do godz. 1500 rodzice kandydatów zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego (w postaci pisemnego oświadczenia).

ZMIANY ORGAN. 18-20 MARCA

W związku z próbnym egzaminem klasy VIII w dniach 18-20 marca nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły. Szczegóły w załączniku.
informacja

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację uczniów klas 7. szkół podstawowych oraz osób dorosłych z terenu naszej Gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”. Szczegóły w załączniku.
kalejdoskop matematyczny

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Informujemy, że w naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020.Wypełnioną kartę zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie do dnia 22 marca 2019 r.(piątek)

Kartę można odebrać od wychowawców świetlicy szkolnej lub wydrukować z załącznika.
karta

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

INFORMUJEMY,  ŻE REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKOLE  PODSTAWOWEJ W KORNATCE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH
04 - 22.03.2019 r.
(do godz. 15.00).
Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę) należy składać w sekretariacie  szkoły.
druki
 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Informacja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie ws.rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020

rekrutacja

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

Rodzice kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Kornatce proszeni są
o złożenie zgłoszenia do klasy pierwszej wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania w sekretariacie szkoły w dniach: od 25 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r. do godz. 1500
Zgłoszenie wraz z oświadczeniem do odebrania u wychowawcy przedszkola.

Strony