Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Spotkanie z Dyrekcją Szkoły
Spotkanie z Dyrekcją Szkoły
Spotkanie z Dyrekcją Szkoły

23.03.2021

Kronika 2020-2021 https://spkornatka-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tpiwowarczyk_spkornatka_onmicrosoft_com/EfN_kxnakvdAgT6q8L6Uq7UBtAKkjhxkvxU7ZbQSqiJA0g?e=Ys1yT9   Kronika 2019-2020 https://spkornatka-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tpiwowarczyk_spkornatka_onmicrosoft_com/EYfRzjmQAvtGiN6EqPFwfnMBnG8gWuvDctHu_q7P9orkwQ?e=AgF7Ix

Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji
Wyniki rekrutacji
Wyniki rekrutacji

23.03.2021

Na podstawie § 4 pkt.5 Regulaminu Komisja Rekrutacyjna podała do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych od 01.09.2021 r. Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych. Informację […]

Czytaj dalej

Nasi partnerzy
Skip to content