Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

19. edycja programu stypendialnego Klasa
19. edycja programu stypendialnego Klasa
19. edycja programu stypendialnego Klasa

10.03.2021

wystartowała 19. rekrutacja do flagowej inicjatywy Fundacji BNP Paribas – programu stypendialnego Klasa. Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie w dotarciu do zdolnych 8-klasistów i 8-klasistek z miejscowości do 100 tys. mieszkańców z informacją o programie. Rekrutacja do „Klasy” trwa do 15 kwietnia 2021 roku. Aplikować można poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Fundacji [1]. „Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, który od 19 lat umożliwia zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni. Uczestnicy programu otrzymują: * pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (m.in. pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych, stałą opiekę wychowawcy i pedagogów), * stypendium finansowe na I roku studiów, * udział w integracyjnym obozie językowym oraz letnim obozie stypendystów, * wsparcie działań wolontariackich i dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów „Klasy”. Program skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy: * dobrze się uczą – średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5 _i/lub_ posiadają tytuł laureata/finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego _i/lub_ posiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne, * pochodzą ze wsi i miejscowości do 100 tys. mieszkańców, * znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1200 zł na osobę w rodzinie), * otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy, […]

Czytaj dalej

stypendium naukowo-socjalne Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków
stypendium naukowo-socjalne Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków
stypendium naukowo-socjalne Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków

10.03.2021

zwracam się z prośbą o upowszechnienie wśród nauczycieli i nauczycielek, uczniów i uczennic klas 8 oraz ich rodziców informacji na temat możliwości ubiegania się o stypendium naukowo-socjalne Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków […]

Czytaj dalej

Nasi partnerzy
Skip to content