Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

stypendium naukowo-socjalne Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków

10.03.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

zwracam się z prośbą o upowszechnienie wśród nauczycieli i
nauczycielek, uczniów i uczennic klas 8 oraz ich rodziców informacji
na temat możliwości ubiegania się o stypendium naukowo-socjalne
Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków na naukę w wybranych
liceach i technikach w Polsce. Wierzymy, że informacja o naszym
Programie Stypendialnym Horyzonty będzie interesująca dla uczniów,
którzy dzięki naszemu wsparciu będą mogli dalej rozwijać swój
potencjał.

Szukamy ciekawych świata młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać
i uczyć w wybranych, dobrych szkołach w dużych miastach w Polsce, a
bez wsparcia finansowego nie będą mogli tego zrobić. Nasze
stypendium pokrywa koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia,
wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej przez cały
okres nauki w szkole średniej. Dla stypendystów organizujemy i
finansujemy wyjazdy na wakacje, ferie, jak również naukę języków
obcych i egzaminy na certyfikaty językowe. Oferujemy wsparcie w
rozwoju indywidualnych zainteresowań. Jednocześnie dbamy o
zachowanie równowagi pomiędzy czasem przeznaczonym na naukę a
życiem poza szkołą. Pomagamy otworzyć się na świat i jego
różnorodność, angażujemy w projekty obywatelskie i społeczne.

Nasze zaproszenie kierujemy do uczniów klas 8 szkół podstawowych,
którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a
dochód w ich rodzinach nie przekracza 1200 złotych netto na osobę.
Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w
nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednego z 19
liceów lub techników, z którymi współpracuje Fundacja EFC.

Do listu dołączamy krótką informację o stypendium Horyzonty z
prośbą o przekazanie nauczycielom i nauczycielkom, uczniom i
uczennicom klas 8., ich rodzicom, jak również – jeśli to możliwe –
o jej umieszczenie na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych szkoły. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do
kontaktu.

Z wyrazami szacunku Łukasz Krzemiński

Łukasz Krzemiński

Koordynator regionalny

Województwo małopolskie

+48 696 637 216

lkrzeminski@efc.edu.pl

Edukacyjna Fundacja

im. Romana Czerneckiego

ul. Mokotowska 63/60

00-533 Warszawa

www.efc.edu.pl 

Nasi partnerzy
Skip to content