Rada Rodziców

Drodzy Rodzice

Witamy Was serdecznie w roku szkolnym 2017/2018

Dziękujemy za wsparcie finansowe oraz pracę na rzecz naszych dzieci  w roku ubiegłym. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu naszą działalność i zaprosić wszystkich do współpracy.Wydatki Rady Rodziców finansowane są z dokonywanych przez Państwa wpłat, z pieniędzy pozyskiwanych od sponsorów, z dochodów z koncertów i innych imprez organizowanych przez Szkołę oraz z zabawy karnawałowej, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.

W ciągu ubiegłego roku szkolnego udało się dofinansować takie inwestycje jak:

  • rozbudowa monitoringu w szkole (koszt 3243,51 zł)
  • zakup komputera do biblioteki (koszt 1123,25 zł)

W każdym roku szkolnym przekazujemy pieniądze na:

  • zakup nagród konkursowych dla uczniów
  • pokrycie części kosztów dojazdu dzieci na konkursy, olimpiady, zawody itp.
  • dofinansowanie uroczystości szkolnych (ślubowanie klas pierwszych i in.)
  • zakup wody pitnej z dystrybutora na dolnym korytarzu.

W bieżącym roku szkolnym w dalszym ciągu będziemy wspierać uczniów naszej szkoły. To jak dużo uda nam się zdziałać zależy od naszych możliwości finansowych, dlatego bardzo prosimy o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców i włączenie się w realizację naszych inicjatyw. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje, pomysły, uwagi i zachęcamy do kontaktu z nami.

Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

przewodniczący: Piotr Górak

zastępca przewodniczącego: Bożena Woźniak

sekretarz: Izabela Mistarz

skarbnik: Maria Paluch

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi: 

  • za pierwsze dziecko 30 zł
  • każde kolejne dziecko z rodziny  po 10 zł

Wpłat składek na Radę Rodziców można dokonywać u Skarbników Klasowych Rad Rodziców lub bezpośrednio na podane niżej konto bankowe:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kornatce
Bank Spółdzielczy w Dobczycach
Nr konta 10 8602 0000 0000 0000 1759 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz  klasę/y.
BS w Dobczycach nie pobiera prowizji od wpłat na w/w konto.