Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

przewodniczący: Robert Kowalczyk

zastępca przewodniczącego: Jacek Piwowarski

sekretarz: Izabela Mistarz

skarbnik: Maria Paluch

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi: 

za pierwsze dziecko 40 zł 

każde kolejne dziecko z rodziny po 20 zł

Wpłaty składek na Radę Rodziców można dokonywać u Skarbników Klasowych Rad Rodziców lub bezpośrednio na podane niżej konto bankowe:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kornatce
Bank Spółdzielczy w Dobczycach
Nr konta 10 8602 0000 0000 0000 1759 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka/dzieci oraz  klasę/y.
BS w Dobczycach nie pobiera prowizji od wpłat na w/w konto.