Aktualności

KONTYNUACJA WYCH. PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2019/2020 w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kornatce proszeni są o złożenie deklaracji w sekretariacie szkoły do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 1500. Deklaracja do odebrania u wychowawcy przedszkola.

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy rodziców uczniów klas I-VIII na zebranie, które odbędzie się w dniu 10 stycznia br. (czwartek), z wyjątkiem kl. IVa (11.01.2019 r.-piątek.)
Szczegóły w załączniku.

harmonogram zebrań

21 GRUDNIA 2018

Organizacja pracy szkoły w dniu 21 grudnia 2018 r. (piątek)

MATEMATYKA NA FAKTACH - działanie innowacyjne.

Zapraszamy na II - etap. Rozwiązane zadania proszę oddać nauczycielowi matematyki do 30 XI 2018 r.
Zadania do rozwiązania w II - gim etapie: 

KL.4
KL.5
KL.6
KL.7
KL.8

Strony