Aktualności

REKRUTACJA DO PROJEKTU dobczyCe+

Informujemy, iż z dniem 15 września rozpoczęła się rekrutacja do projektu pn. dobczyCe++ o nr RPMP.10.01.03-12-0422/16, realizowanego przez Spółkę SYSTEMA wraz z Gminą Dobczyce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.Szczegóły w załącznikach.
rekrutacja do projektu dobczyCe++

WAŻNA INFORMACJA KRUS

W załączeniu list Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki dorosłych podczas lata i nie angażowaniu do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
LIST PREZESA KRUS
 

Widowisko jasełkowe "Do Betlejem".

Widowisko jasełkowe
Do Betlejem

29 stycznia 2017 r. (niedziela) godz. 16.00
Szkoła Podstawowa w Kornatce

Zapraszamy

Strony