Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Załatwianie spraw

  1. Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów,
  2. Korespondencję można dostarczy osobiście lub drogą pocztową,
  3. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw,
  4. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Informacja przygotowana przez: Bożena Korzec

Ostatnia modyfikacja przez: Bożena Korzec

Data publikacji: 26.10.2021 00:02:40

Data ostatniej zmiany: 04.11.2021 23:44:25

Historia zmian

26.10.2021 00:02:40

Autor: Bożena Korzec

Rodzaj: Publikacja

Nasi partnerzy
Skip to content