Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Informacja dyrektora szkoły

04.10.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Szanowni Rodzice!
W związku z umieszczeniem powiatu myślenickiego 
w „strefie czerwonej” przypominam 
o obowiązujących na terenie naszej szkoły procedurach 
dotyczących bezpieczeństwa 
epidemiologicznego i dystansu społecznego. 
Bardzo proszę :
- przyprowadzać do przedszkola i szkoły tylko zdrowe 
dzieci bez kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury,
- zminimalizować (ograniczyć) czas pobytu uczniów 
na świetlicy z zachowaniem jednostki lekcyjnej
 i ich odbiorem na przerwie,
- pamiętać o nakazie zasłaniania ust i nosa 
w częściach wspólnych jak i w drodze do i ze szkoły,
- dostosować się do godzin przyprowadzania i odbierania dzieci z budynku szkoły,
- przypominać dzieciom o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii
 (zasłanianie ust i nosa, częste i dokładne mycie rąk, unikanie dotykania oczu, 
ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, ograniczenie
 do minimum kontaktów w większych grupach).
Dziękuję za zrozumienie wyjątkowości sytuacji. Życzę zdrowia.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły Bożena Korzec
Nasi partnerzy
Skip to content