Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Kształcenie na odległość

14.04.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Na podstawie Nowelizacji rozporządzenia MEN  z dnia 9 kwietnia br. kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostało przedłużone do  26 kwietnia 2020 r.
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, 20 marca br. zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określono również zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły. Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem.

Nasi partnerzy
Skip to content