Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Ubezpieczenie

Oferta ubezpieczenia uczniów jest przedstawiana przez Radę Rodziców we wrześniu danego roku szkolnego.

Decyzję o ubezpieczeniu ucznia podejmuje indywidualnie rodzic/prawny opiekun.

W przypadku wycieczek zagranicznych organizowanych przez szkołę ubezpieczenie ucznia jest obowiązkowe.

Nasi partnerzy
Skip to content