Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Historia szkoły

 • Szkoła Podstawowa w Kornatce zaczęła swój byt w 1906 roku, prowadzona przez Emilię Tatarównę przez 1 rok. Nauka odbywała się w wynajętej na ten cel izbie u p.Wojciecha Leśniaka. Zapisanych było 53 dzieci.
   
 • W 1913 roku podjęto aktywne działania na rzecz budowy szkoły, przy aktywnym wsparciu właściciela dworu w Gaiku – Brzezowej p.Czerwińskiego.
   
 • Prace przy budowie przerwała I Wojna Światowa. Budynek ukończono w 1915 roku, w trakcie tegoż roku nie prowadzono systematycznej nauki wskutek prowadzonych działań wojennych. Przełamywano trudności związane z brakiem opału, sprzętu oraz szerzących się chorób zakaźnych. W roku szkolnym 1914/1915 nauka nie odbywała się wcale.
   
 • We wrześniu 1915roku rozpoczęto systematyczną naukę , po raz pierwszy w nowym budynku.
   
 • W 1918 roku posadę nauczyciela stałego obejmuje p.Tomasz Dziewoński .W tym czasie do szkoły uczęszcza 86 dzieci. Zakupiono pieczęć szkolną , uporządkowano bibliotekę , założono księgę protokołów. W szkole odbywają się lekcje religii , w tym czasie Kornatka należy do Parafii  Dobczyce. W polskiej szkole następują zmiany. Usunięto naukę jęz.niemieckiego. Wprowadzono naukę geografii i dziejów ziemi ojczystej w miejsce austriackiej.

   
 • W 1925 roku odbyła się konferencja nauczycielska z lekcją pokazową z geografii w klasach łączonych 4-5.
   
 • W latach 30 –tych szkoła pracowała zgodnie z nową ustawą szkolną z 1932 roku.
   
 • W roku szkolnym 1939/40 – wybuch II Wojny Światowej. Nauka odbywa się do półrocza. Władze okupacyjne zabroniły nauczania historii i geografii. Nauczano tych treści w formie bajek, podań, klechd i baśni. W latach wojny szkoła funkcjonuje dzięki pomocy mieszkańców, którzy zaopatrywali w drewno na opał oraz pomocy właściciela dóbr Gaiku – Brzezowej.
   
 • W roku 1943/44 – władze niemieckie wprowadziły do obowiązkowej nauki geografię Rzeszy, zniosły ćwiczenia cielesne (gimnastykę ) i nauczanie historii.
   
 • Rok szkolny w 1949 rozpoczął się nietypowo. Zabroniono młodzieży szkolnej brania udziału w nabożeństwach na uroczystościach szkolnych. Brakowało wszystkich podręczników. Uroczyste nabożeństwa zastąpiono porankami.
   
 • W 1950 roku p.Tomasz Dziewoński – kierownik szkoły zostaje przeniesiony do innej szkoły w Jerzmanowicach. powiat olkuski.
 • W 1950 roku kierownictwo w tutejszej szkole obejmuje mgr Henryk Leśniak ( absolwent naszej szkoły).Rozpoczęły się zmiany w szkole działa PCK, TPPR, koło krajoznawcze, organizowane są wycieczki na Łysinę. Dokonano remontu budynku szkoły. Na liście zapisanych jest 135 dzieci. Nauka odbywa się w 4 salach w tym dwie z przerobionych mieszkań służbowych nauczycieli. Mówi się o rozbudowie szkoły.  Działa amatorski teatralny zespół świetlicowy, który w 1952 roku wystawia sztukę” Karpaccy Górale”
 • We wrześniu 1963 roku Jerzy Malina rozpoczyna pracę jako nauczyciel, trzy lata później otrzymuje powierzenie obowiązków kierownika , później dyrektora szkoły.
 • W kwietniu 14 – tego 1965 roku w budynku szkoły rozbłysło światło.
 • W latach 70 –tych ukończono remont budynku szkoły. Nałożono nową elewacje, odremontowano toalety. W szkole prowadzona jest działalność artystyczna, harcerska i krajoznawcza.
 • W 1981 roku ukonstytuował się Społeczny Komitet Budowy Szkoły , którego przewodniczącym został mgr inż. Tadeusz Stachnik.
   
 • W 1985 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły.

   
 • Uroczyste oddanie nowego budynku – części dydaktycznej odbyło się 11.10.1988 roku w obecności Kuratora Krakowskiego p. L.Frąckiewicz – Godyń.

   
 • W 1991 roku – na emeryturę przechodzi dyrektor Jerzy Malina.
   
 • W roku szkolnym 1991/92 na rok obowiązki dyrektora szkoły przyjmuje mgr Ryszard Krasek.
   
 • We wrześniu 1992 roku stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Renata Kopera.
   
 • We wrześniu 23 – go , 1999 roku Odbywa się niezwykła uroczystość Nadania Imienia Szkole Świętej Jadwigi Królowej Polski

   
 • 27.06.2003 roku Najwyższy nauczyciel powołał Jerzego Malinę na ostatnią lekcję.
 • W czerwcu 2003 roku szkoła zostaje włączona do Rodziny Szkół Jadwiżańskich – po raz pierwszy bierzemy udział w Ogólnopolskim Rajdzie Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej. 
 • W czerwcu 2004 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i odsłonięcia Pamiątkowej Tablicy Poświęconej Jerzemu Malinie

   
 • W 2006 roku w setną rocznicę istnienia szkoły – rodzice i mieszkańcy wsi Kornatka i Brzezowa fundują Sztandar Szkoły

 • We wrześniu 2006 roku w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Brzezowej uczniowie z tej miejscowości rozpoczynają naukę w naszej szkole.
 • W 2007 roku rozpoczyna się partnerska międzynarodowa współpraca ze szkołą w Sarisskich Michalanach, znajdującą się w Słowacji.
 • W roku szkolnym 2008/2009 po raz pierwszy nasza szkoła realizuje program edukacyjny ze środków Unii Europejskiej „Super szkoła” – budżet roczny projektu 112 tys. złotych.
 • W 2010 roku w ramach projektu „Otwarte Tereny Rekreacji Dziecięcej” finansowanego z budżetu Unii Europejskiej i środków norweskich na terenie szkoły powstaje boisko, plac zabaw i „zielona sala gimnastyczna”.
 • We wrześniu 2014 roku stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Katarzyna Dyrcz.
 • We wrześniu 2017 roku w związku z reformą oświaty Szkoła w Kornatce zostaje przekształcona w ośmioklasową szkołę podstawową.
 • We wrześniu 2019 roku stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Bożena Korzec.
 • We wrześniu 2020 roku,w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów, w szkole powstaje stanowisko wicedyrektora, które obejmuje mgr Lucyna Motyka.
 • Wakacje 2022 rok – rozpoczyna się długo oczekiwana rozbudowa i modernizacja budynku szkoły. W związku z tym nauka klas 1-8 odbywa się w budynku RCOS w Dobczycach. Oddziały przedszkolne w tym okresie znajdują się w strażnicy OSP W Kornatce.
Nasi partnerzy
Skip to content