Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego 2023-2024

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2023/2024

Cele i działania Samorządu Uczniowskiego :

  • reprezentowanie społeczności uczniowskiej i ich potrzeb
  • aktywizowanie uczniów, zachęcanie do działalności
  • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
  • kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania
  • dbanie o dobre imię szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz
  • kształtowanie umiejętności zespołowego działania
Termin Zadania Formy realizacji
Wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego Udział w apelu na rozpoczęciu roku szkolnego
Wybór do S.U. wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy

kampania wyborcza i wybory do samorządu

Dzień chłopaka przygotowanie przez samorząd życzeń i upominek
Październik Obchody Dnia Edukacji Narodowej przygotowanie życzeń dla nauczycieli

14 października uroczysta akademia z okazji KEN

Dzień Życzliwości zorganizowanie konkursu
Ślubowanie klasy 1 SP pomoc w przygotowaniu imprezy
Listopad Andrzejki w naszej szkole dyskoteka andrzejkowa
Mikołajki Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek kartkami i słodkimi upominkami
Grudzień Symbole świąteczne przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów
Styczeń

Luty

Konkurs na najładniejsze życzenia/wiersz/piosenkę dla babci i dziadka/

Choinka- zabawa karnawałowa

Konkurs z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

Dyskoteka z atrakcjami

Walentynki przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe

doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnego Amorka”

akcenty walentynkowe na gazetkach klasowych

Marzec Dzień Kobiet kwiatek dla każdej pani (SU)
Dzień Wiosny propozycje klas (przeprowadzenie ankiety w lutym)
Kwiecień Wielkanoc pomoc przy apelu
Maj Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczysta akademia poświęcona kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pomoc w przygotowaniu
Dzień Matki
Chcemy wiedzieć wszystko o szkołach ponadpodstawowych organizacja spotkań uczniów klasy VIII z przedstawicielami szkól ponadpodstawowych

kampania informacyjna informacje na stronę internetową

Czerwiec Dzień Dziecka propozycje klas (ankieta)
Zakończenie roku szkolnego 2023/2024.  Pożegnanie klasy VIII pomoc w przygotowaniu akademii  na zakończenie roku szkolnego
Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2023/2024 podsumowanie działalności S.U. i przygotowanie sprawozdania

opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Program może podlegać ewaluacji wg potrzeb

Prace w ciągu roku szkolnego:

organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego

współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas

prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego

udział w akcjach charytatywnych

współudział w uroczystościach szkolnych

Współpraca z :

Gronem Pedagogicznym

Dyrektorem Szkoły

Radą Rodziców

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie klasy I

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego

OPIEKUNOWIE SU:

mgr Natalia Stec

mgr Tomasz Piwowarczyk

Nasi partnerzy
Skip to content