Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Pszczółki – starszaki

Wychowawcy:

 • mgr Elżbieta Mistarz
 • mgr Beata Pazdur

Pomoc nauczyciela:

 • Beata Ptak
 • Gabriela Płatek

Godziny pracy oddziału: 7.30 – 15.00

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

dla  gr. starszej na miesiąc kwiecień

 

 

W DOMU I W ZAGRODZIE

 • poznanie i nazywanie zwierząt domowych hodowlanych na wsi
 • nazywanie piskląt oraz ich domów
 • słuchanie i rozpoznawanie głosów z wiejskiego podwórka
 • klasyfikowanie sylwet zwierząt wg gatunków
 • wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
 • wypowiada się na temat życia na wsi

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

 • poznajemy tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych w naszym regionie
 • kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych
 • wykonujemy stroiki świąteczne , robimy palmy
 • malujemy pisanki, lepimy baranki
 • przygotowania do Świąt Wielkanocnych w naszych domach
 • poznajemy potrawy wielkanocne

   EKO SYSTEM ŻYCIA – EKOLOGIA

 • powitanie nowej pory roku – wiosny
 • szanujemy i chronimy przyrodę
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego
 • poznanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego np: zatruwanie wód, powietrza, gleby, wyrzucanie odpadów
 • rozwijanie właściwego stosunku do świata przyrody – szanujemy wodę,
 • niezanieczyszczamy powietrza przez dymy, spaliny
 • poznajemy skutki palenia papierosów i ich szkodliwy wpływ dla zdrowia
 • Realizacja programu – Czyste powietrze wokół nas

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

dla  gr. starszej na miesiąc marzec

 

 

DAWNIEJ I DZIŚ – WYNALAZKI

 • poznajemy różne wynalazki, wiemy co to jest wynalazek
 • poznajemy nazwy i charakterystyczne cechy wynalazków
 • obserwujemy ciekawe wynalazki – dawniej i dziś
 • dostrzegamy ich piękno, pożyteczność, wykorzystanie, zastosowanie
 • dostrzegamy zmiany wynalazków na przestrzeni czasu
 • poznajemy środki transportu i budownictwo – dawniej i dziś

RECEPTA  NA ZDROWIE

 • spożywamy zdrową żywność- jemy owoce, warzywa, nabiał
 • poznanie piramidy zdrowia
 • ograniczamy spożywanie słodyczy, uświadamiamy ich szkodliwość
 • kształcenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków
 • poznanie wartości odżywczych różnych produktów
 • poznanie podstawowych zasad związanych z dbałością o higienę naszego

ciała – częste mycie rąk, mycie zębów po posiłkach

 • ubieramy się odpowiednio do pory roku i warunków atmosferycznych
 • wybieranie aktywności ruchowej – Ruch to zdrowie

   NA TROPACH WIOSNY

 • powitanie nowej pory roku – wiosny
 • poznajemy charakterystyczne cechy przedwiośnia
 • poznajemy pierwsze wiosenne kwiaty-zwiastuny wiosny,
 • poznajemy kwiaty, które są pod ochroną
 • obserwacja przyrody –kwiatów, drzew, ptaków w czasie spacerów
 • obserwujemy zmiany w przyrodzie
 • poznajemy charakterystycznecechy marcowej pogody
 • rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych

 

MORSKIE PODRÓŻE I OPOWIEŚCI

 • poznanie pojazdów wodnych
 • poznanie zasobów morza Bałtyckiego
 • poznanie alfabetu Morse; a, latarni morskich
 • poznanie międzynarodowego sygnału SOS
 • wie do czego służy koło ratunkowe
 • rozwijanie ekspresji twórczej – statki, łódki, rafy koralowej

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

dla  gr. starszej na miesiąc luty

 POLARNA WYPRAWA

 • poznanie wartości – dobro, piękno, prawda
 • poznajemy charakterystyczne cech lodowej krainy
 • obserwujemy ciekawe miejsca w zimowej szacie
 • dostrzegamy piękny zimowy krajobraz na Biegunie północnym i południowym
 • dostrzegamy zmiany w długości dnia i nocy
 • poznajemy życie Eskimosów ich zajęcia, mieszkanie.

NA WIŚLANYM SZLAKU

 • słuchanie legend o Polsce, Krakowie i Warszawie
 • poznajemy ulubione baśnie, bajki, wiersze i opowiadania
 • słuchamy legendy, baśnie i bajki  – audiobook
 • poznajemy różnych bohaterów bajek
 • potrafimy opowiadać bajki, tworzymy własne książki
 • wiemy jak powstaje książka, oglądamy albumy o Polsce
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • poznanie piękna naszej Ojczyzny

 

 SZTUKA BLISKO NAS

 • poznanie wartości – dobro, piękno, prawda
 • rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych
 • uczestniczenie w różnych zabawach – tematycznych
 • wyrażanie i nazywanie emocji, uczuć, wrażeń
 • czerpanie radości z poznawania sztuki i jej piękna
 • budowanie atmosfery dobrej współpracy i komunikacji w grupie

 

KARNAWAŁ NA ŚWIECIE

 • poznanie wartości – dobro, piękno, prawda
 • poznanie tradycji związanych z karnawałem
 • tradycje i zwyczaje karnawałowe
 • wykonanie masek na bal karnawałowy
 • bal przebierańców – nazywanie różnych strojów przebierańców
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela,
 • wyrażanie radości i satysfakcji
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie ekspresji twórczej

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

dla  gr. starszej na miesiąc styczeń

 ZEGARY I KALENDARZE – NOWY ROK

 • witamy Nowy Rok 2014
 • rozpoznajemy i nazywamy pory roku, dni tygodnia, miesięcy
 • określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
 • poznajemy kalendarze, ich rola w określaniu dni tygodnia
 • nazywanie miesięcy i dni tygodnia
 • dostrzeganie rytmicznej zmiany czasu
 • poznanie wartości – dobro, piękno, prawda- co przyniesie Nowy Rok

SERCE DLA BABCI I DZIADKA

 • słuchanie opowieści babci i dziadka
 • poznajemy całą swoją rodzinę
 • oglądamy albumy rodzinne
 • wyrabiamy szacunek i wdzięczność do osób bliskich
 • wykonanie zaproszeń i upominków
 • przygotowanie programu artystycznego na Uroczystość

z okazji ,,Dnia Babci i Dziadka” oraz Koncert Kolęd

 • wspólne spotkania z babcią i dziadkiem

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

dla  gr. starszej na miesiąc grudzień

 

NASZE EMOCJE

 • poznanie wartości – dobro, piękno, prawda
 • rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych
 • uczestniczenie w różnych zabawach – tematycznych
 • wyrażanie i nazywanie emocji
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • budowanie atmosfery dobrej współpracy i komunikacji w grupie

SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

 • słuchanie legendy o Św. Mikołaju
 • stworzenie atmosfery tajemniczości i oczekiwania na
 • przyjście Św. Mikołaja
 • wyrażanie radości ze spotkania ze Św. Mikołajem
 • jesteśmy pomocnikami Św. Mikołaja
 • śpiewamy piosenki i bawimy się ze Św. Mikołajem

 

KULINARNE PRZYGOTOWANIE DO ŚWIĄT

 

 • pomagamy rodzicom w pracach i porządkach świątecznych
 • poznajemy domowe sprzęty i urządzenia elektryczne
 • korzystamy z wybranych urządzeń
 • poznanie wartości odżywczych różnych produktów
 • poznanie piramidy żywieniowej
 • wdrażanie nawyków zdrowego odżywiania

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA – TRADYCJE I ZWYCZAJE

 • pomagamy mamie w pracach i porządkach świątecznych
 • poznajemy zwyczaje i tradycje związane ze świętami
 • Bożego Narodzenia
 • wykonujemy ozdoby choinkowe wg własnych pomysłów,
 • ubieramy choinkę
 • składamy sobie życzenia , łamiemy się opłatkiem
 • spotkanie wigilijne w przedszkolu

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

dla  gr. starszej na miesiąc listopad

 

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

 • dostrzegamy piękno przyrody w naszej miejscowości
 • uczymy się zasad bezpiecznego poruszania się po  drodze i ulicy
 • organizowanie doświadczeń –ćwiczenia w przechodzeniu na drugą stronę
 • poznanie różnych środków transportu lądowego, wodnego, powietrznego
 • poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
 • poznanie pojazdów specjalistycznych i ich numerów telefonów
 • poznanie swojego adresu zamieszkania

KOCHAMY CIĘ POLSKO

 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • utrwalenie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
 • zapoznanie z mapą polski i jej sąsiadami
 • wskazywanie na mapie wybranych miast i rzek
 • poznanie stolicy Polski , wybranych zabytków, herbu i legend
 • poznanie wielkich Polaków np.: F. Chopina, M. Kopernika
 • poznanie mapy Europy, wybranych państw należących do UE, flagę UE
 • budowanie przywiązania do tradycji historii i symboli narodowych

DESZCZEM MALOWANE

 • dostrzegamy barwy jesiennego lasu i zmiany w przyrodzie
 • rozpoznajemy i nazywamy charakterystyczne cechy pogody
 • prowadzimy zabawy badawcze – jak powstaje deszcz?
 • określamy właściwości wody, co pływa?, co tonie?
 • poznajemy obieg wody w przyrodzie, parowanie, skraplanie
 • prowadzenie obserwacji zjawisk przyrodniczych
 • prowadzenie kalendarza pogody
 • określanie jesiennego nastroju,
 • słuchanie odgłosu padającego deszczu i wiatru

NASZE EMOCJE

 • poznanie wartości – dobro, piękno, prawda
 • rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych
 • uczestniczenie w różnych zabawach – tematycznych
 • wyrażanie i nazywanie emocji
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • budowanie atmosfery dobrej współpracy i komunikacji w grupie

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

dla  gr. starszej na miesiąc październik

 

ZAPACHY I SMAKI  JESIENI

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie zapomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 • wycieczka do ogrodu warzywnego, zachęcanie do spożywania warzyw, wartości odżywcze surowych warzyw
 • zapoznanie ze sposobami przetwarzania i przechowywania warzyw, nazywanie przetworów z warzyw
 • poznajemy i nazywamy  drzewa  owocowe, rozpoznajemy owoce za    pomocą dotyku i smaku, dostrzegamy piękno jesiennego sadu, bogactwo jego barw, kształtów i zapachów
 • poznanie wybranych owoców egzotycznych
 • nazywanie przetworów z owoców – kompoty, soki

SZTUKA BYCIA RAZEM

 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej,
 • wprowadzenie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, piękno, prawda,
 • wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów (telewizja, komputer), w sposób korzystny dla zdrowia i relacji międzyludzkich,
 • rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

O CZYM SZUMIĄ DRZEWA

 • dostrzegamy piękne barwy jesiennego lasu, rozpoznajemy i nazywamy drzewa, znajdujące się w bliskim otoczeniu, szanujemy przyrodę
 • gromadzimy skarby lasu do kącika przyrody- żołędzie, kasztany, szyszki, jarzębina- wykorzystanie ich podczas zajęć
 • rozpoznawanie i nazywanie grzybów jadalnych i trujących
 • nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą w czasie spacerów do lasu

 

JESIENNE STRATEGIE ZWIERZĄT

·        poznanie  zwierząt, które zapadają w zimowy sen, – poznajemy i nazywamy zimowe mieszkania zwierząt
 • poznanie różnych sposobów  przygotowania zwierząt do zimy, robienie zapasów, zasypianie
 • nazywanie zwierząt żyjących w lesie – wyrabianie przyjaznego stosunku do zwierząt, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w wyglądzie zwierząt

 

PLAN   PRACY  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNY

dla  gr. starszej na miesiąc wrzesień

JA I TY TO MY – WITAMY  W PRZEDSZKOLU

 • poznajemy zabawki i urządzenia, urządzamy kąciki zabaw
 • poznajemy otoczenie przedszkola, poznajemy inne pomieszczenia- łazienka, szatnia, jadalnia
 • ustalenie norm i zasad zachowania w grupie, stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, wzajemne poznanie się dzieci
 • kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich emocji

SPOTKANIE Z LATAWCEM

 • zabawy badawcze, obserwacja warunków atmosferycznych ze zwróceniem uwagi na wiatr i jego znaczenie w przyrodzie
 • zabawy oddechowe, ruchowe, tematyczne,
 • eksperymentowanie, obserwowanie i wnioskowanie, zabawy badawcze z latawcem
 • latawiec żywiołów – poznanie 4 żywiołów i ich cech

POŻEGNANIE LATA – WSPOMNIENIA Z WAKACJI

 • poznawanie ważniejszych regionów Polski, oglądanie zdjęć i ilustracji z miejsc gdzie dzieci spędziły wakacje
 • odwoływanie się do wrażeń dzieci , dzielenie się przeżyciami
 • dostrzeganie pięknych zakątków w naszym kraju
 • dostrzeganie zmian w przyrodzie
 • nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą

 

TAJEMNICE ZIEMI

 • nasza planeta Ziemia, zapoznanie z mapą i globusem
 • poznawanie historii powstawania węgla kamiennego
 • poznajemy właściwości wybranych minerałów- węgla i soli
 • słuchamy opowieści o dinozaurach, poznanie różnych dinozaurów
 • potrafimy nazwać wybrane dinozaury i określić ich charakterystyczne cechy, poznajemy wybrane rośliny – olbrzymie paprocie
 • zwiedzanie Parku dinozaurów w Zatorlandii
 • wielozmysłowe poznanie otaczającego świata
Nasi partnerzy
Skip to content