Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE   ŚREDNIAKI – MARZEC

 

Zwierzęta na świecie

 • Wzbogacenie wiedzy o wybranych zwierzętach, przedstawicielach różnych środowisk przyrodniczych.
 • Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt.
 • Kształtowanie poczucia życzliwości, szacunku i troski wobec zwierząt.
 • Dzielenie nazw zwierząt egzotycznych na sylaby i głoski.
 • Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach.
 • Rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych.

Czy dinozaury żyły naprawdę?

 • Poznanie różnych gatunków dinozaurów, porównywanie ich wyglądu, sposobu poruszania się, odżywiania oraz przyczyn wyginięcia.
 • Zorganizowanie warsztatu pracy paleontologa, odkrywanie ciekawostek o tym zawodzie.
 • Zainteresowanie historią powstawania węgla kamiennego, jego właściwościami.
 • Rozwijanie mowy, układanie dalszego ciągu historyjki.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni.

Nadchodzi wiosna

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną, dostrzeganie  i nazywanie różnych zjawisk atmosferycznych.
 • Prowadzenie obserwacji pogody i rejestrowanie jej w kalendarzu pogody.
 • Utrwalenie nazw pór roku, dni tygodnia oraz kolejności w jakiej występują.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w zabawie oraz w sytuacjach zadaniowych.
 • Wyzwalanie ekspresji ruchowej i rozwijanie sprawności fizycznej.

Nadeszła wiosna    

 • Rozpoznawanie i nazywanie zwiastunów wiosny.
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, wyciąganie wniosków.
 • Wzbogacenie wiedzy o ptakach, motylach i pszczołach.
 • Doskonalenie sprawności manualnej, wykonywanie pracy plastycznej zgodnie z pokazem i instrukcją słowną.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych podczas uroczystości „Powitanie wiosny”.

Wielkanoc zwyczaje i tradycje      

 • Przypomnienie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Wzbogacenie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką świąteczną.
 • Rozwijanie ciekawości poprzez obserwacje i zabawy badawcze z jajkami.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji w różnych formach.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10.
 • Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach świątecznych w domu i przedszkolu.

PLAN   PRACY  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNY  – Luty

Grupa średniaki –  Motylki

 

 

 

 1. MIJA CZAS
 • poznajemy dni tygodnia, miesiące, pory roku
 • określamycharakterystyczne cechy pór roku
 • poznajemy kalendarze, ich rola w określaniu dni tygodnia
 • nazywamy miesiące i dni tygodnia
 • dostrzegamy rytmiczność zmiany czasu
 • poznajemy i oglądamy różne zegary ich dźwięki i odgłosy

 

 

 1. ZIMOWE ZABAWY

 

 • zwracamy uwagę na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • poznajemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy
 • wykonujemy doświadczenia ze śniegiem i lodem
 • poznajemy i nazywamy zimowe zabawy na śniegu i lodzie
 • bezpiecznie bawimy się zimą, znamy zasady bezpieczeństwa
 • znamy i wybieramy bezpieczne miejsca do zabaw na śniegu i lodzie

 

PLAN   PRACY  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNY  – styczeń

Grupa średniaki –  Motylki

 

 1. Królestwo baśni

 

 • interesujemy się książką
 • rozbudzamy zainteresowania literaturą
 • słuchamy wiersze, opowiadania, bajki, legendy
 • poznajemy bajki z klasyki literatury
 • słuchamy bajki opowiadane przez dzieci
 • rozwijamy zainteresowania czytelnicze
 • rozwijamy skupienie uwagi na czytanym utworze
 1. ZIMOWE POTRZEBY PTAKÓW

 

 • obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie zimą
 • nazywamy ptaki odwiedzające karmnik zimą
 • pomagamy ptakom i zwierzętom w czasie zimy
 • dokarmiamy ptaki, sypanie ziaren do karmnika
 • rozpoznajemy wybrane zwierzęta po śladach
 1. NASI DZIADKOWIE
 • nazywamy członków bliższej i dalszej rodziny
 • rozmawiamy na temat naszych rodzin
 • dzielimy się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny
 • uczestniczymy w krótkich programach artystycznych
 • wzmacniamy więzi w rodzinie
 • okazujemy uczucia w rodzinie
 • uczestniczymy w uroczystościach rodzinnych
 1. ZIMOWE ZABAWY

 

 • zwracamy uwagę na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • poznajemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy
 • wykonujemy doświadczenia ze śniegiem i lodem
 • poznajemy i nazywamy zimowe zabawy na śniegu i lodzie
 • bezpiecznie bawimy się zimą, znamy zasady bezpieczeństwa
 • znamy i wybieramy bezpieczne miejsca do zabaw na śniegu i lodzie

 

PLAN   PRACY  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNY  – grudzień

Grupa średniaki –  Motylki

 

 1. SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM
 • słuchamy legendę o Świętym Mikołaju biskupie
 • stwarzamy atmosferę tajemniczości i oczekiwania na

przyjście  Św. Mikołaja

 • wyrażamy radość ze spotkania ze Św. Mikołajem
 • jesteśmy pomocnikami Św. Mikołaja
 • śpiewamy piosenki i bawimy się ze Św. Mikołajem
 • poznajemy ciekawe zabawy i gry edukacyjne
 1. NADESZŁA ZIMA – POWITANIE PANI ZIMY

 

 • obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie zimą
 • zwracamy uwagę na kolory i piękno przyrody w zimowej szacie
 • poznajemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy
 • prowadzimy doświadczenia ze śniegiem i lodem
 • poznajemy i nazywamy zimowe zabawy na śniegu
 • poznajemy zasady bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie
 1. ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA – TRADYCJE I ZWYCZAJE
 • pomagamy rodzicom w pracach i porządkach świątecznych
 • poznajemy zwyczaje i tradycje związane ze świętami

Bożego Narodzenia

 • wykonujemy ozdoby choinkowe wg własnych pomysłów,
 • ubieramy choinkę
 • składamy sobie życzenia , łamiemy się opłatkiem
 • uczestniczymy w spotkaniu wigilijnym w przedszkolu

PLAN   PRACY  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNY  – listopad

Grupa średniaki –  Motylki

 1. DOMY I DOMKI. KOCHAMY CIĘ POLSKO

 

 • rozwijamy poczucie przynależności narodowej
 • utrwalamy symbole narodowe: flaga, godło, hymn
 • poznajemy mapę polski
 • poznajemy różne domy i domki
 • poznajemy stolicę Polski i wybrane zabytki
 • budujemy przywiązanie do tradycji i symboli narodowych

 

 1. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
 • poznajemy różne urządzenia elektryczne
 • poznajemy różne formy zastosowania techniki w życiu ludzi
 • korzystamy bezpiecznie z wybranych urządzeń technicznych
 • rozpoznajemy i nazywamy odgłosy urządzeń elektrycznych

 

 1. A DESZCZ PADA, PADA
 • dostrzegamy zmiany w przyrodzie
 • rozpoznajemy i nazywamy charakterystyczne cechy pogody
 • prowadzimy zabawy badawcze – jak powstaje deszcz?
 • określamy właściwości wody, co pływa?, co tonie?
 • poznajemy obieg wody w przyrodzie, parowanie, skraplanie
 • prowadzimy obserwacje zjawisk przyrodniczych
 • określamy jesienne nastroje pogodowe
 • naśladujemy odgłosy padającego deszczu i wiatru

 

 1. DBAMY O ZDROWIE
 • kształtujemy nawyki dbania o zdrowie
 • dbamy o higienę całego ciała
 • zachęcamy do przebywania na świeżym powietrzu
 • uczestniczymy w spacerach i zabawach ruchowych
 • ubieramy się odpowiednio do warunków atmosferycznych
 • zdrowo się odżywiamy, jemy warzywa i owoce
 • zapobiegamy chorobom, poprzez dbanie o zdrowie
 • poznajemy pracę lekarza i pielęgniarki

 

PLAN   PRACY  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNY  –  październik

Grupa średniaki –  Motylki

1.JESIEŃ W SADZIE

 

 • poznajemy wybrane owoce i drzewa owocowe
 • poznajemy przetwory z owoców
 • rozpoznajemy i nazywamy owoce po wyglądzie, smaku i zapachu
 • smakujemy owoce, degustacja określanie walorów smakowych
 • rozwijamy umiejętności liczenia
 • rozwijamy umiejętności segregowania wg wielkości kształtu i koloru
 1. 2. JESIEŃ NA DZIAŁCE

 

 • rozpoznajemy i nazywamy wybrane warzywa
 • rozróżniamy warzywa za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
 • idziemy na wycieczkę do ogrodu warzywnego
 • spożywamy warzywa, znamy wartości odżywcze surowych warzyw
 • poznajemy sposoby przetwarzania i przechowywania warzyw
 • poznajemy i nazywamy przetwory z warzyw
 1. NASZE RODZINY
 • podajemy informację: jak ma na imię mama, tata
 • podajemy informację, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
 • opisujemy wygląd rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech
 • określamy czynności domowe wykonywane przez poszczególnych członków rodziny
 • wzmacniamy więzi emocjonalnej z rodziną, uczucia i emocje
 • dzielimy się wiedzą na temat życia w rodzinie, wspólne spędzanie czasu

 

 1. NASI DOMOWI ULUBIEŃCY

 

 • poznajemy dorosłe i młode zwierzęta domowe – kot, pies, rybki, chomik, żółw, świnka morska,
 • nazywamy domy zwierząt, poznajemy sposoby poruszania się zwierząt, odżywiania się oraz ich odgłosy
 • poznajemy znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi
 • określamy znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • poznajemy zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu:  karmienie ich, wizyty u weterynarza,  zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE ŚREDNIAKI WRZESIEŃ

Witaj w przedszkolu

 • poznajemy zabawki i urządzenia , urządzamy kąciki zabaw
 • poznajemy otoczenie przedszkola, poznanie  nowych dzieci
 • poznajemy inne pomieszczenia- łazienka, szatnia, jadalnia
 • nazywamy inne pomieszczenia i wiemy do czego służą
 • stosujemy formy grzecznościowe względem siebie w każdej sytuacji
 • ustalamy normy współżycia społecznego
 • ustalamy kodeks przedszkolaka – Nasze umowy

Dzielne przedszkolaki

 • podajemy informację: jak mam na imię, gdzie mieszkam
 • szanujemy własność swoją i własność innych
 • uczestniczymy w porządkowaniu sali po skończonej zabawie
 • porządkujemy po sobie miejsce pracy
 • szanujemy  i dbamy o  zabawki
 • współdziałamy podczas zabaw, tańców i gier integracyjnych
 • dzielimy się wrażeniami z wakacji

Droga do przedszkola

 • dostrzegamy piękno przyrody w naszej miejscowości
 • uczymy się zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i ulicy
 • ćwiczymy w przechodzeniu na drugą stronę
 • poznajemy różne środki transportu lądowego, wodnego, powietrznego
 • poznajemy znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
 • poznajemy pojazdy specjalistyczne i numery telefonów alarmowych

 

Jesień w lesie. Co nam daje jesień?

 • dostrzegamy piękno przyrody w naszej miejscowości
 • poznajemy środowisko przyrodnicze, poznajemy drzewa i liście
 • poznajemy kolory pani  jesieni,
 • poznajemy grzyby jadalne i niejadalne.
 • obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
 • nazywamy owoce drzew leśnych
 • obserwujemy na wybranych przykładach zwierząt i ptaków – jak zwierzęta i ptaki przygotowują się do nadchodzącej zimy
Nasi partnerzy
Skip to content