Ogłoszenia ikonka

Uwaga – zmiana adresu email: sp@kornatka.com.pl

Święto Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej
14 października br. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Po Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Kornatce pani dyrektor Bożena Korzec podziękowała wszystkim – rodzicom, uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, emerytom, absolwentom – za współpracę, złożyła życzenia z okazji Święta Edukacji oraz wręczyła zasłużonym nauczycielom Nagrody Dyrektora za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nagrody otrzymali: Katarzyna Dyrcz, Beata Gibała –Dudek, Renata Kopera, Teresa Machnik, Elżbieta Kurek, Tomasz Piwowarczyk.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z Radą Rodziców złożyli wszystkim pracownikom szkoły życzenia i wręczyli kwiaty.

Następnie uczniowie klasy I przedstawili krótki program artystyczny i złożyli ślubowanie. Zgodnie z tradycją szkoły zostali poddani obrzędowi otrzęsin. Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość odbyła się w kameralnym gronie, a nie jak co roku przy udziale całej szkolnej społeczności.

Nasi partnerzy
Skip to content